Spring til indhold

Kunst og Teknologi

Semesterprojekter

Kunst og Teknologi

Semesterprojekter

1. semester - Tema: Skulptur og teknologi

Indfører dig i grundlæggende problemstillinger og løsninger vedrørende konstruktionen af oplevelsesteknologiske artefakter eller projekter (med særligt fokus på skulpturelle artefakter) gennem eksperimenter med såvel fysiske som digitale materialer.

2. Semester - Tema: Rum, kunst og teknologi 

Undersøger oplevelsesteknologier ud fra et kontekstperspektiv: hvad kendetegner et oplevelsesrum, og hvordan skabes/påvirkes et sådant rum af samspillet mellem en æstetisk artefakt og dets omgivelser? 

3. Semester - Tema: Dynamisk kunst og teknologi

Omhandler i et kunstnerisk og æstetisk perspektiv hvordan artefakter og beklædning kan gøres dynamiske og ’intelligente’ gennem digitale teknologier.  

4. Semester - Tema: Interaktionsrum i kunst og teknologi 

Fokuserer på skabelsen af interaktive rum og installationer. Vi undersøger hvordan fysiske verden interagerer med publikum gennem eksperimenter med bl.a. sensorer, robotter, interaktivt lys og lyd samt nye medier. På dette semester har du mulighed for at tone din uddannelse med det første af to valgfag.

5. Semester - Tema: Narrativer og interaktion

Har fokus på interaktive narrativer og hvordan de kan iscenesættes i events eller sceniske forløb i forskellige fysiske rum og hvilke æstetiske, lærende, sociale m.m. oplevelser det kan give modtagerne. 

6. semester

I det afsluttende Bachelorprojekt udvikler du ud fra et selvvalgt emne et kunstprojekt, som forener teknologiske, æstetiske-kunstneriske og oplevelsesmæssige dimensioner. 
Her har du desuden mulighed for at vælge dit andet valgfag.