Spring til indhold

Timenormer

Kommunikation og Digitale Medier

Oversigter over timernormer for aktiviteter som forelæsning, vejledning, behandling af klagesager, mentorsamtaler osv. (Exel).

  • Oversigt gældende for de studieordninger, der trådte i kraft 1. sep. 2020: DOWNLOAD
  • Oversigt gældende til og med sommer 2022: DOWNLOAD