Spring til indhold

Kommunikation og Digitale Medier

Semesterkoordinator funktionen

Om at være semesterkoordinator

Som semesterkoordinatorhar man ansvaret for et semester og dets afvikling. Dette gælder både det faglige indhold og kommunikation til og mellem de forskellige aktører studerende, sekretærer, undervisere, vejledere, IT afdeling m.fl.

Semesterkoordinator er inde over planlægning af semestret og skemalægning og varetager al kommunikation til de studerende inden og under semestret. Af vigtige opgaver kan nævnes møder med semesterrådet (repræsentanter for de studerende), gennemførelse af evalueringer og den afsluttende afrapportering til SN (studienævnet) samt timeafregning til Eva Bengaard.