AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

organisation

Organisation

Institut for Kommunikation og Psykologi blev dannet i 1986 og hører under Det Humanistiske Fakultet.

I alt er ca. 2700 studerende indskrevet på de uddannelser, der er knyttet til instituttet.

Institut for Kommunikation og Psykologi beskæftigede pr. 1.august 2019 ca. 220 fastansatte medarbejdere fordelt således:

176 vip (heraf 1 Institutleder og 3 viceinstitutledere) fordelt således:

  • 17 adjunkter
  • 15 lønnede ph.d.-studerende
  • 65 lektorer
  • 10 postdoc
  • 28 professorer (heraf 4 mso)
  • 41 øvrige vip

 
42 TAP (heraf 1 administrationschef og 3 områdeledere) fordelt således

  • 13 AC-tap
  • 4 elever
  • 25 hk-tap

Instituttets primære opgaver består af undervisning, forskning, formidling og samspil, samt den understøttende administration.

Den daglige ledelse varetages af institutlederen. Instituttets centrale organisatoriske enheder er vidensgrupper, som fungerer som de enkelte medarbejderes primære, daglige arbejdspladstilknytning.

Institut for Kommunikation og Psykologi er organisatorisk placeret under Det Humanistiske Fakultet og har afdelinger flere steder i Aalborg og i København.
 
 

Find en medarbejder

Se instituttets adresser

Se råd og udvalg på instituttetSe AAU organisationsdiagram