AAU logo

organisation

Organisation

Institut for Kommunikation og Psykologi blev dannet i 1986 og hører under Det Humanistiske Fakultet.

I alt er ca. 2200 studerende indskrevet på de uddannelser, der er knyttet til instituttet.

Institut for Kommunikation og Psykologi beskæftigede pr. 1.august 2017 ca. 250 fastansatte medarbejdere fordelt således:

182 vip (heraf 1 Institutleder og 3 viceinstitutledere) fordelt således:

  • 31 professorer
  • 66 lektorer
  • 30 adjunkter
  • 10 postdoc
  • 51 ph.d. (17 lønnede ph.d.-studerende og 34 øvrige inskrevne ph.d.-studerende)
  • 28 øvrige VIP

39 administrative medarbejdere (heraf 1 administrationschef og 3 områdeledere) fordelt således:

  • 9 AC-TAP
  • 29 øvrige TAP

Dertil kommer eksterne lektorer, undervisningsassistenter og studentermedhjælpere, som er tilknyttet instituttets uddannelser.

Instituttets primære opgaver består af undervisning, forskning, formidling og samspil, samt den understøttende administration.

Den daglige ledelse varetages af institutlederen. Instituttets centrale organisatoriske enheder er vidensgrupper, som fungerer som de enkelte medarbejderes primære, daglige arbejdspladstilknytning.

Institut for Kommunikation og Psykologi er organisatorisk placeret under Det Humanistiske Fakultet og har afdelinger flere steder i Aalborg og i København.
 
 

Find en medarbejder

Se instituttets adresser

Se råd og udvalg på instituttetSe AAU organisationsdiagram