Ledelse

 • profile image

  Joan Vuust

  Specialist

 • Arbejdsfunktioner

  • Områdeleder for Projekt- og Forskningsadministrationen; Projektansvarlig
 • profile image

  Winnie Ritterbusch

  Chefkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Kvalitetssikring, herunder koordinering af akkreditering, semesterevaluering, semesterbeskrivelser, statusrapporter og handlingsplaner
  • Koordinator på Internationaliseringstiltag
  • Koordinator på marketingtiltag

HR

 • profile image

  Charlotte Hyldgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Koordinerer konferencer og faglige arrangementer på instituttet. Budget, registrering af deltagere, koordinerer evt. samarbejde med Visit Aalborg, håndterer bestilling af "konference-kit" - merchandise.
  • Ansvarlig for bestilling af udstyr til instituttets medarbejdere samt ansvarlig for opdatering og registrering af udstyr som udleveres til medarbejderene. Ansvarlig for opdatering af udstyr i forbindelse med årlig status.
  • Opdateringer af personprofiler/telefonbog. Flytninger/oprettelse af fastnet telefoner og indkøb af mobiltelefoner.
  • Oprettelse af ikke-lønnede medarbejdere i personalesystemet. Oprettelse af emailadresse til alle nye ansatte samt sikring af synlig personprofil. Behjælpelig med at finde bolig til udenlandske ansatte/gæster
  • Bestilling af møbler (skriveborde, skabe, stole...)
  • Sekretær for Vidensgrupperådet
  • Rejseafregninger. Laver rejseafregninger for ikke-ansatte Phd. studerende.
 • profile image

  Lotte Bering

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Ansættelser (VIP, D-VIP) Stillingsopslag (VIP, D-VIP) Backup: Ansættelser samt stillingsopslag (TAP og D-Tap(studerende))
  • RES. Herunder oprettelse af medarbejdere samt opdateringer ifm. ansættelser, vedligeholdelse af RES ift. løndata og ansættelsesforhold mv.
  • Opdatering af lønlog til brug for lønkontrol.
  • Lønkontrol Månedsopfølgning: Lønlister – gennemgang af budgetrapporter.
  • Stillingsplaner samt stillings budget
  • Registering af sygefravær, Registering af ferie/omsorgsdage/seniordage
  • Medvirker ved / deltager i: Område-møder Kommende teams ØC-møder (Ad hoc) RES-udviklingsmøde
  • Team: RES - (team-medlem)

Kontorelever

Laboratorier

Ph.d.

 • profile image

  Anne Kubel Teilskov

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • administration, økonomi og regnskab projekter underkonto 95/97. samarbejdsaftaler ph.d. projekter. indtægtsdækket virksomhed økonomi programmerne HCCI og MT.

Projekt og forskning

 • profile image

  Anne Kubel Teilskov

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • administration, økonomi og regnskab projekter underkonto 95/97. samarbejdsaftaler ph.d. projekter. indtægtsdækket virksomhed økonomi programmerne HCCI og MT.
 • profile image

  Charlotte Hyldgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Koordinerer konferencer og faglige arrangementer på instituttet. Budget, registrering af deltagere, koordinerer evt. samarbejde med Visit Aalborg, håndterer bestilling af "konference-kit" - merchandise.
  • Ansvarlig for bestilling af udstyr til instituttets medarbejdere samt ansvarlig for opdatering og registrering af udstyr som udleveres til medarbejderene. Ansvarlig for opdatering af udstyr i forbindelse med årlig status.
  • Opdateringer af personprofiler/telefonbog. Flytninger/oprettelse af fastnet telefoner og indkøb af mobiltelefoner.
  • Oprettelse af ikke-lønnede medarbejdere i personalesystemet. Oprettelse af emailadresse til alle nye ansatte samt sikring af synlig personprofil. Behjælpelig med at finde bolig til udenlandske ansatte/gæster
  • Bestilling af møbler (skriveborde, skabe, stole...)
  • Sekretær for Vidensgrupperådet
  • Rejseafregninger. Laver rejseafregninger for ikke-ansatte Phd. studerende.
 • profile image

  Jeanette Guldager Nørgaard

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • - Projektadministrator - Økonomimedarbejder i11 - I11 repræsentant i HUM Projekt-/økonomicenter
 • profile image

  Joan Vuust

  Specialist

 • Arbejdsfunktioner

  • Områdeleder for Projekt- og Forskningsadministrationen; Projektansvarlig
 • profile image

  Lykke Haals Vardinghus

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Projektadministrator Økonomimedarbejder IfK repræsentant i HUM Projektcenter Elevansvarlig
 • profile image

  Susanne Togeby

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Kommunikationsmedarbejder: Intern og ekstern kommunikation, herunder web, på Institut for Kommunikation.

Uddannelser

 • profile image

  Anne Nielsen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studie- og Studienævnssekretær Studienævnet Art and Technolgy
 • profile image

  Connie Rørbæk Christophersen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studieadministration Studienævnssekretariat for Studienævn for Musik
 • profile image

  Elsebeth Bækgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Skemaplanlægning og lokalebooking
  • Internationale studerende
  • Praktiksekretær
  • Kvalitetssikring: Evalueringer og semesterplaner
  • Moodle
  • Institutrådssekretær
 • profile image

  Eva Althoff Bengaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studienævnssekretær ved Studienævnet for Humanistisk Informatik
 • profile image

  Julie Christiansen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Regnskab for 3 masteruddannelser (helårs og halvårs)
  • Budget for 3 masteruddannelser (helårs og halvårs)
  • Periodeopfølgning og månedsopfølgning
  • Periodiseringer
  • Rejseplanlægning og -afregning
  • Kreditorer og debitor
  • Timerekvirering i RES
  • Timeafregning og lønomkontering
  • Planlægning og koordinering af undervisningsseminarer
  • Planlægning og koordinering af eksamen
  • Oprettelse og administrering af eksaminer i Digital Eksamen
  • Censorhonorar, -tilbagemelding samt registrering i database
  • Gæsteforlæser honorar
  • Aflønning af studentermedhjælp
  • Lønkontrol
  • Oprettelse og opdatering af grupper i eSTADS
  • Oprettelse og administration af rum i Moodle
  • Kontakt med og vejledning af studerende
  • Opdatering og indholdsredigering af hjemmeside under EVU
 • profile image

  Karen Holm Greve

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær ved Kommunikation og digitale medier Cph. Kandidatuddannelsen Kommunikation -Planlægning af skema for KA-KOM. -Planlægning af eksaminer. Arbejdsmiljø- og sikkerhedsrepræsentant ved Institut for kommunikation og psykologi
 • profile image

  Karin Jensen

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær for BA-uddannelsen Kommunikation og digitale medier
 • profile image

  Kirsten Christensen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studie- og studienævnssekretær, Studienævnet for Musikterapi
 • profile image

  Lotte Brunø

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomiansvarlig HK Tillidsrepræsentant Humaniora SU repræsentant, Institut for Kommunikation FSU repræsentant, Det Humanistiske Fakultet
 • profile image

  Pia Maria Thorsen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Arbejdsområde: Det studieadministrative område på Institut for Kommunikation og Psykologi, hvilket inkluderer studienævnene Musikterapi, Musik, Art & Technology, Psykologi og Kommunikation og Digitale Medier, herunder efter/videreuddannelsesområdet.
  • Kommunikation: Tovholder, procesansvarlig og kontaktperson i forbindelse med udformning af markedsførings- og informationsmateriale i samarbejde med fakultetets ansvarlige på området. Studieområdets, herunder studienævnenes, kommunikationsopgaver, internt såvel som eksternt, herunder opdatering og vedligeholdelse af hjemmesider, studieguide og studyguide, studiestartssider etc. Studieområdets markedsføringsopgaver i form af annoncering og markedsføring på sociale medier. Rekrutteringsopgaver i bred forstand, herunder koordinering af informationer til trykt studieguide og af studieområdets deltagelse i Åbent Hus, Kandidatvalgs-arrangementer og lign.
  • Kvalitetssikring: Koordinering, løbende optimering af og praktisk udførelse af opgaver, herunder opfølgning i forbindelse med semesterevaluerings- og semesterbeskrivelsesprocessen primært for uddannelserne under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. Kvalitetssikringsopgaver på semestret som fx procedure omkring frafaldstruede o. lign. Sikre varetagelsen af kontakt til tidligere studerende (kandidatnet) Superbruger og aktivt udviklende på Modulbasen.
  • Team EVU (særligt eftervidereuddannelserne Master i ikt og læring (MIL), Master i it (MIT) og øvrige tiltag inden for heltid- på deltidsområdet)
  • Arbejdsmiljørepræsentant for TAP City (Aalborg), Institut for kommunikation & Psykologi.
 • profile image

  Winnie Ritterbusch

  Chefkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Kvalitetssikring, herunder koordinering af akkreditering, semesterevaluering, semesterbeskrivelser, statusrapporter og handlingsplaner
  • Koordinator på Internationaliseringstiltag
  • Koordinator på marketingtiltag

Økonomi og ressourcer

 • profile image

  Lotte Brunø

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomiansvarlig HK Tillidsrepræsentant Humaniora SU repræsentant, Institut for Kommunikation FSU repræsentant, Det Humanistiske Fakultet
 • profile image

  Lotte Damborg Mortensen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomimedarbejder med ansvar på vidensgrupper fra omkostningssted 43247 til 43259 incl. rejseafregninger.