Institut for Kommunikation og Psykologi

Sekretariat ved Institut for Kommunikation

Ledelse

 • profile image

  Joan Vuust

  Områdeleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Områdeleder for Projekt- og Forskningsadministrationen; Projektansvarlig
 • profile image

  Louise Bak Søndergaard

  AC-Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Bearbejdning og analyse af brugerdata til studier.
 • profile image

  Winnie Ritterbusch

  Områdeleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Personaleledelse af studieadministrative medarbejdere på Institut for Kommunikation og Psykologi
  • Koordinator på Internationaliseringstiltag
  • Koordinator på marketingtiltag
  • Kvalitetssikring

HR

 • profile image

  Lotte Bering

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Ansættelser (Vip, d-vip)
  • Stillingsopslag (Vip, d-vip)
  • Fraværsregistrering
  • Lønkontrol
  • Månedsopfølgning
  • Stillingsplaner/Stillingsbudget
  • Bistand til instituttets ledelse samt medarbejdere vedr. ansættelsesretlige forhold og den videnskabelig stillingstrukur
  • Ledelsesrådgivning i øvrigt
 • profile image

  Lotte Damborg Mortensen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomimedarbejder med ansvar på vidensgrupper fra omkostningssted 43247 til 43259 incl. rejseafregninger.

Kontorelever

Laboratorier

Ph.d.

 • profile image

  Anne Kubel

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Budgetter, opdatering budgetter, regnskaber, aftaler, administration af tilskudsfinansierede projekter underkonto 95/97. Herunder indtægtsdækket virksomhed. Økonomi og samarbejdsaftaler ph.d. projekter.

Projekt og forskning

 • profile image

  Anne Kubel

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Budgetter, opdatering budgetter, regnskaber, aftaler, administration af tilskudsfinansierede projekter underkonto 95/97. Herunder indtægtsdækket virksomhed. Økonomi og samarbejdsaftaler ph.d. projekter.
 • profile image

  Channette Nønne Katrine Nørgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • - Projektadministrator - Ansvarlig for rejser på projekter. - Ansvarlig for betaling af faktura på projekter.
 • profile image

  Charlotte Hyldgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Koordinerer konferencer og faglige arrangementer på instituttet. Budget, registrering af deltagere, koordinerer evt. samarbejde med Visit Aalborg, håndterer bestilling af "konference-kit" - merchandise.
  • Ansvarlig for bestilling af udstyr til instituttets medarbejdere samt ansvarlig for opdatering og registrering af udstyr som udleveres til medarbejderene. Ansvarlig for opdatering af udstyr i forbindelse med årlig status.
  • Opdateringer af personprofiler/telefonbog. Flytninger/oprettelse af fastnet telefoner og indkøb af mobiltelefoner.
  • Oprettelse af ikke-lønnede medarbejdere i personalesystemet. Oprettelse af emailadresse til alle nye ansatte samt sikring af synlig personprofil. Behjælpelig med at finde bolig til udenlandske ansatte/gæster
  • Bestilling af møbler (skriveborde, skabe, stole...)
  • Sekretær for Vidensgrupperådet
  • Rejseafregninger. Laver rejseafregninger for ikke-ansatte Phd. studerende.
 • profile image

  Joan Vuust

  Områdeleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Områdeleder for Projekt- og Forskningsadministrationen; Projektansvarlig
 • profile image

  Louise Bak Søndergaard

  AC-Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Bearbejdning og analyse af brugerdata til studier.
 • profile image

  Lykke Holst Vardinghus

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Projektadministrator Økonomimedarbejder IfK repræsentant i HUM Projektcenter Elevansvarlig
 • profile image

  Susanne Gottlieb Togeby

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Kommunikationsmedarbejder: Intern og ekstern kommunikation, herunder web, på Institut for Kommunikation. Også overordnet ansvarlig for instituttets intranet og sociale medier.

Studie

 • profile image

  Andrea von Dosenrode

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Uddannelseskoordinator for psykologi Sekretariatsbetjening af studienævnet for psykologi Sagsbehandling af og vejledning om meritter, dispensationer, ækvivalensvurderinger mm. for studienævnet for psykologi Samarbejde vedrørende udvikling af psykologi uddannelserne, kvalitetssikring og monitorering af nøgletal Ledelsesstøtte Koordinator for den decentrale studievejledning for psykologi
 • profile image

  Bjarke Madsbøll

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Institutadministrator for Institut for Kommunikation og Psykologi København ** Uddannelseskoordinator for Masteruddannelsen i IKT og Læring ** Studienævnssekretær for Studienævnet for Masteruddannelsen i IKT og Læring ** Sekretariatbetjening af Samarbejdsudvalget på Institut for Kommunikation og Psyokologi ** Sekretariatsbetjening af vidensgrupperne SPIS og CODY ** Fakultetsrepræsentant for HUM i Studiemiljøudvalget, campus København **
 • profile image

  Bjørn Dan Andersen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Modul- og Studieordningsbasen • Oprettelse og revision
  • Undervisnings- og eksamenstilmelding • Oprettelse af udbud, obligatorisk tilmelding af prøver på 1. og 2. semester, specialetilmelding, regelcheck og kontrol af tilmeldinger
  • Studieeffektivitet, studieregistreringer og kontroller • Blå studerende(manglende studieaktivitet), opbrugte prøveforsøg, manglende deltagelse og beståelse vedr. første studieår, manuelle resultatregistreringer
  • Eksamensbeviser og meritter • Udstedelse af eksamensbeviser, verifikation af eksamensbeviser eller tidligere indskrivningsforhold, registrering af meritter
 • profile image

  Connie Rørbæk Christophersen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studieadministration for Musik uddannelserne: * Musikvidenskab bachelor, kandidat og sidefag * Populærmusik og lydproduktion * Musik, lyddesign og entreprenørskab tilvalgsfag Studienævnssekretariat for Studienævn for Musik Er tilknyttet studieområdet på Institut for Kommunikation og Psykologi. TAP repræsentant i Institutrådet for Institut for Kommunikation og Psykologi
 • profile image

  Elsebeth Bækgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • *Studiesekretær på Kunst og Teknologi *Sekretariatsbetjening af Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi samt Aftagerpaneler *Sekretariatsbetjening af Institutrådet *Kvalitetssikring: Semesterevalueringer, Semesterplaner
 • profile image

  Eva Althoff Bengaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Sekretariatsbetjening: Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Aftagerpanelet for Kommunikation og Digitale Medier Sagsbehandling og vejledning: Optagelse, merit, studieophold, sygdom, orlov, disciplinærsager, mv. Kvalitetssikring: Modul- og studieordningsbaserne, Timeregnskab, RES, nøgletal, mv.
 • profile image

  Karen Holm Greve

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Administrativ ansvarsområder: Kandidat i Kommunikation, herunder NoVA i KBH Kandidat i Information Studies i KBH Herunder: Ansvar for planlægning af eksamen for ovenstående uddannelser, samt rekvirering af eksterne censorer for hele KDM i KBH. Koordering af og planlægning af skemaer for ovenstående to KA uddannelser. Fast Tap-obsavatør ved Studienævnet KDM møder. Sikkerhedsrepræsentant ved IKP i KBH
 • profile image

  Karin Jensen

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær for BA-uddannelsen KDM og Masteruddannelsen IKT og læring. Campus relaterede arbejdsopgaver bl.a. arrangements-koordinator ved Ph.d.forsvar, gæsteforedrag, konferencer.
 • profile image

  Kirsten Christensen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studie- og studienævnssekretær, Studienævnet for Musikterapi
 • profile image

  Lotte Brunø

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomiansvarlig Uddannelsesområdet HK Tillidsrepræsentant Humaniora SU repræsentant, Institut for Kommunikation og Psykologi FSU repræsentant, Det Humanistiske Fakultet
 • profile image

  Pia Maria Thorsen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Det studieadministrative område på Institut for Kommunikation og Psykologi, hvilket inkluderer studierne Musikterapi, Musik, Kunst & Teknologi, Psykologi, Kommunikation og Digitale Medier samt eftervidereuddannelser (EVU).
  • KOMMUNIKATION: Opdatering af studiernes hjemmesider. PR for studierne, SOME. Udformning af markedsførings- og informationsmateriale. Nyheder på Moodle. AAU Alumni CRM netværk. AAU Kommunikationsnetværk.
  • KVALITETSSIKRING: Semesterevalueringer. Semesterbeskrivelser. Udvikling af kvalitetssikringsopgaver. Superbruger og aktivt udviklende på Modulbasen. AAU Kvalitetsnetværk.
  • EVU: Kvalitetssikring og kommunikationsopgaver.
  • ADMINISTRATIVE TVÆRGÅENDE OPG: Ledelsesstøtte. Udviklingstiltag. Effektivisering af de administrative arbejdsgange på studieområdet.
  • Arbejdsmiljørepræsentant for TAP City (Aalborg), Institut for kommunikation & Psykologi.
 • profile image

  Winnie Ritterbusch

  Områdeleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Personaleledelse af studieadministrative medarbejdere på Institut for Kommunikation og Psykologi
  • Koordinator på Internationaliseringstiltag
  • Koordinator på marketingtiltag
  • Kvalitetssikring

Økonomi og ressourcer

 • profile image

  Lotte Brunø

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomiansvarlig Uddannelsesområdet HK Tillidsrepræsentant Humaniora SU repræsentant, Institut for Kommunikation og Psykologi FSU repræsentant, Det Humanistiske Fakultet
 • profile image

  Lotte Damborg Mortensen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomimedarbejder med ansvar på vidensgrupper fra omkostningssted 43247 til 43259 incl. rejseafregninger.

Kommunikation

 • profile image

  Pia Maria Thorsen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Det studieadministrative område på Institut for Kommunikation og Psykologi, hvilket inkluderer studierne Musikterapi, Musik, Kunst & Teknologi, Psykologi, Kommunikation og Digitale Medier samt eftervidereuddannelser (EVU).
  • KOMMUNIKATION: Opdatering af studiernes hjemmesider. PR for studierne, SOME. Udformning af markedsførings- og informationsmateriale. Nyheder på Moodle. AAU Alumni CRM netværk. AAU Kommunikationsnetværk.
  • KVALITETSSIKRING: Semesterevalueringer. Semesterbeskrivelser. Udvikling af kvalitetssikringsopgaver. Superbruger og aktivt udviklende på Modulbasen. AAU Kvalitetsnetværk.
  • EVU: Kvalitetssikring og kommunikationsopgaver.
  • ADMINISTRATIVE TVÆRGÅENDE OPG: Ledelsesstøtte. Udviklingstiltag. Effektivisering af de administrative arbejdsgange på studieområdet.
  • Arbejdsmiljørepræsentant for TAP City (Aalborg), Institut for kommunikation & Psykologi.
 • profile image

  Susanne Gottlieb Togeby

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Kommunikationsmedarbejder: Intern og ekstern kommunikation, herunder web, på Institut for Kommunikation. Også overordnet ansvarlig for instituttets intranet og sociale medier.
Se også: