AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Sekretariat ved Institut for Kommunikation

Ledelse

 • profile image

  Joan Vuust

  Områdeleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Områdeleder for Projekt- og Forskningsadministrationen; Projektansvarlig
 • profile image

  Winnie Ritterbusch

  Områdeleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Personaleledelse af studieadministrative medarbejdere på Institut for Kommunikation og Psykologi
  • Koordinator på Internationaliseringstiltag
  • Koordinator på marketingtiltag
  • Kvalitetssikring

HR

 • profile image

  Charlotte Hyldgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Koordinerer konferencer og faglige arrangementer på instituttet. Budget, registrering af deltagere, koordinerer evt. samarbejde med Visit Aalborg, håndterer bestilling af "konference-kit" - merchandise.
  • Ansvarlig for bestilling af udstyr til instituttets medarbejdere samt ansvarlig for opdatering og registrering af udstyr som udleveres til medarbejderene. Ansvarlig for opdatering af udstyr i forbindelse med årlig status.
  • Opdateringer af personprofiler/telefonbog. Flytninger/oprettelse af fastnet telefoner og indkøb af mobiltelefoner.
  • Oprettelse af ikke-lønnede medarbejdere i personalesystemet. Oprettelse af emailadresse til alle nye ansatte samt sikring af synlig personprofil. Behjælpelig med at finde bolig til udenlandske ansatte/gæster
  • Bestilling af møbler (skriveborde, skabe, stole...)
  • Sekretær for Vidensgrupperådet
  • Rejseafregninger. Laver rejseafregninger for ikke-ansatte Phd. studerende.
 • profile image

  Lotte Bering

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Ansættelser (Vip, d-vip)
  • Stillingsopslag (Vip, d-vip)
  • Fraværsregistrering
  • Lønkontrol
  • Månedsopfølgning
  • Stillingsplaner/Stillingsbudget
  • Bistand til instituttets ledelse samt medarbejdere vedr. ansættelsesretlige forhold og den videnskabelig stillingstrukur
  • Ledelsesrådgivning i øvrigt
 • profile image

  Lotte Damborg Mortensen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomimedarbejder med ansvar på vidensgrupper fra omkostningssted 43247 til 43259 incl. rejseafregninger.

Kontorelever

Laboratorier

Ph.d.

 • profile image

  Anne Kubel

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Budgetter, opdatering budgetter, regnskaber, aftaler, administration af tilskudsfinansierede projekter underkonto 95/97. Herunder indtægtsdækket virksomhed. Økonomi og samarbejdsaftaler ph.d. projekter.

Projekt og forskning

 • profile image

  Anne Kubel

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Budgetter, opdatering budgetter, regnskaber, aftaler, administration af tilskudsfinansierede projekter underkonto 95/97. Herunder indtægtsdækket virksomhed. Økonomi og samarbejdsaftaler ph.d. projekter.
 • profile image

  Charlotte Hyldgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Koordinerer konferencer og faglige arrangementer på instituttet. Budget, registrering af deltagere, koordinerer evt. samarbejde med Visit Aalborg, håndterer bestilling af "konference-kit" - merchandise.
  • Ansvarlig for bestilling af udstyr til instituttets medarbejdere samt ansvarlig for opdatering og registrering af udstyr som udleveres til medarbejderene. Ansvarlig for opdatering af udstyr i forbindelse med årlig status.
  • Opdateringer af personprofiler/telefonbog. Flytninger/oprettelse af fastnet telefoner og indkøb af mobiltelefoner.
  • Oprettelse af ikke-lønnede medarbejdere i personalesystemet. Oprettelse af emailadresse til alle nye ansatte samt sikring af synlig personprofil. Behjælpelig med at finde bolig til udenlandske ansatte/gæster
  • Bestilling af møbler (skriveborde, skabe, stole...)
  • Sekretær for Vidensgrupperådet
  • Rejseafregninger. Laver rejseafregninger for ikke-ansatte Phd. studerende.
 • profile image

  Jeanette Guldager Nørgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • - Projektadministrator - Ansvarlig for rejser på projekter. - Ansvarlig for betaling af faktura på projekter.
 • profile image

  Joan Vuust

  Områdeleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Områdeleder for Projekt- og Forskningsadministrationen; Projektansvarlig
 • profile image

  Lykke Holst Vardinghus

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Projektadministrator Økonomimedarbejder IfK repræsentant i HUM Projektcenter Elevansvarlig
 • profile image

  Susanne Gottlieb Togeby

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Kommunikationsmedarbejder: Intern og ekstern kommunikation, herunder web, på Institut for Kommunikation. Også overordnet ansvarlig for instituttets intranet og sociale medier.

Uddannelser

 • profile image

  Connie Rørbæk Christophersen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studieadministration Studienævnssekretariat for Studienævn for Musik
 • profile image

  Elsebeth Bækgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Skemaplanlægning og lokalebooking (Psykologi)
  • Internationale studerende (Psykologi)
  • Praktiksekretær (Psykologi)
  • Kvalitetssikring: Evalueringer og semesterplaner (Psykologi og ArT)
  • Institutrådssekretær
  • Kommunikation: Herunder opdatering af div. hjemmesider, Moodle
  • Aftagerpaneler (Psykologi og ArT)
 • profile image

  Eva Althoff Bengaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studienævnssekretær ved Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
 • profile image

  Julie Christiansen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Full Cost budget og regnskab for KDM Heltid på Deltid masteruddannelserne samt Master i IT.
  • Kontering, fakturering og udstedelse af fakturaer for uddannelserne
  • Timebudget og -regnskab (planlægning, rekvirering og afregning, RES), samt afregning af gæstehonorar og studentermedhjælpere, herunder lønkontrol
  • Beregning og præsentation af nøgletal for uddannelserne
  • Planlægning og afvikling af undervisningsseminarer og eksaminer, herunder rejsehåndtering.
  • Planlægning, oprettelse, administration og afvikling af eksamen i Digital Eksamen
  • Håndtering af censorhonorar og censor rejseafregninger, censortilbagemeldinger og censordatabase
  • Moodle administration, herunder oprettelse, kommunikation via og administration af rum.
  • Kontakt med og praktisk studievejledning for nuværende og potentielle studerende
  • iSTADS og eSTADS
  • Markedsføringsopgaver i samarbejde med kommunikationsmedarbejdere på studieområdet
  • Fokus på optimal udnyttelse af ressourcerne samt effektivisering af administrative opgaver og opbygning af administrative rutiner
  • Skemalægger på Psykologi
 • profile image

  Karen Holm Greve

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær ved Kommunikation og digitale medier Cph. Kandidatuddannelsen Kommunikation -Planlægning af skema for KA-KOM. -Planlægning af eksaminer. Arbejdsmiljø- og sikkerhedsrepræsentant ved Institut for kommunikation og psykologi
 • profile image

  Karin Jensen

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær for BA-uddannelsen Kommunikation og digitale medier
 • profile image

  Kirsten Christensen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studie- og studienævnssekretær, Studienævnet for Musikterapi
 • profile image

  Lotte Brunø

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomiansvarlig Uddannelsesområdet HK Tillidsrepræsentant Humaniora SU repræsentant, Institut for Kommunikation og Psykologi FSU repræsentant, Det Humanistiske Fakultet
 • profile image

  Pia Maria Thorsen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Arbejdsområde: Det studieadministrative område på Institut for Kommunikation og Psykologi, hvilket inkluderer studienævnene Musikterapi, Musik, Art & Technology, Psykologi og Kommunikation og Digitale Medier, herunder efter/videreuddannelsesområdet.
  • Kommunikation: Tovholder, procesansvarlig og kontaktperson i forbindelse med udformning af markedsførings- og informationsmateriale i samarbejde med fakultetets ansvarlige på området. Studieområdets, herunder studienævnenes, kommunikationsopgaver, internt såvel som eksternt, herunder opdatering og vedligeholdelse af hjemmesider, studieguide og studyguide, studiestartssider etc. Studieområdets markedsføringsopgaver i form af annoncering og markedsføring på sociale medier. Rekrutteringsopgaver i bred forstand, herunder koordinering af informationer til trykt studieguide og af studieområdets deltagelse i Åbent Hus, Kandidatvalgs-arrangementer og lign.
  • Kvalitetssikring: Koordinering, løbende optimering af og praktisk udførelse af opgaver, herunder opfølgning i forbindelse med semesterevaluerings- og semesterbeskrivelsesprocessen primært for uddannelserne under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. Kvalitetssikringsopgaver på semestret som fx procedure omkring frafaldstruede o. lign. Sikre varetagelsen af kontakt til tidligere studerende (kandidatnet) Superbruger og aktivt udviklende på Modulbasen.
  • Team EVU (særligt eftervidereuddannelserne Master i ikt og læring (MIL), Master i it (MIT) og øvrige tiltag inden for heltid- på deltidsområdet)
  • Arbejdsmiljørepræsentant for TAP City (Aalborg), Institut for kommunikation & Psykologi.
 • profile image

  Winnie Ritterbusch

  Områdeleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Personaleledelse af studieadministrative medarbejdere på Institut for Kommunikation og Psykologi
  • Koordinator på Internationaliseringstiltag
  • Koordinator på marketingtiltag
  • Kvalitetssikring

Økonomi og ressourcer

 • profile image

  Lotte Brunø

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomiansvarlig Uddannelsesområdet HK Tillidsrepræsentant Humaniora SU repræsentant, Institut for Kommunikation og Psykologi FSU repræsentant, Det Humanistiske Fakultet
 • profile image

  Lotte Damborg Mortensen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomimedarbejder med ansvar på vidensgrupper fra omkostningssted 43247 til 43259 incl. rejseafregninger.
Sekretariatsfunktioner
Se også: