Institut for Kommunikation og Psykologi

Til intern brug:

Institut for Kommunikation og Psykologi's hovedpostkasse: kom_post@hum.aau.dk (til intern brug)

 

Eksterne brugere bedes benytte kommunikation@hum.aau.dk.