AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Naturlige og formelle sprog

Vidensgruppen Naturlige og formelle sprog

Vidensgruppen Naturlige og formelle sprog trækker tråde tilbage til 1980'erne og er således den ældste forskningsgruppe på Institut for Kommunikation og Psykologi. Gruppens formål er at udforske en række aspekter vedrørende sprog og kommunikation i udvalgte sammenhænge – ofte med inddragelse af formalisering og forskellige former for computermediering og digitalisering. Centralt i arbejdet står interesserne for sproglæring, kategorisering, meningsdannelse, formalisering, filosofisk logik, argumentationsteori samt computerstøttede studier af tekstcorpora.

De aktuelle forskningsinteresser i vidensgruppen kan samles i følgende punkter:

 • +

  Lingvistik

  Center for Lingvistik
  Lingvistik – herunder sproglæring med særligt fokus på fonologi, morfologi, grammatik og stilistik. Der er særlig interesse i nordiske sprog, herunder i dansk grammatik og i dansk som fremmedsprog, ligesom der er fokus på anvendt lingvistik – især dyslexia (ordblindhed). Arbejdet er organiseret omkring ”Center for Lingvistik".

  Gå til Center for Lingvistik

 • +

  Nilo-sahariske sprog

  Nilo-sahariske sprog
  Billede: nilo-sahariske sprog - Mark Dingemanse

  Beskrivelse og sammenligning af nilo-sahariske sprog i typologisk og diakront perspektiv. Gruppen ønsker bl.a. at fortsætte arbejdet med at beskrive ubeskrevne eller stærkt mangelfuldt beskrevne nilo-sahariske sprog i Sydsudan, Sudan, Etiopien, Uganda og DR Congo. Beskrivelserne vil omfatte fonologi, morfologi, syntaks og til dels semantik. Målet er at producere omfattende monografiske beskrivelser (“reference grammars”) af nogle af sprogene og at producere artikler om udvalgte grammatiske emner til internationale sprogvidenskabelige tidsskrifter.

  Arbejdet er organiseret omkring ”Center for Lingvistik".

  Gå til Center for Lingvistik

 • +

  Filosofisk logik og semantik

  Arthur Norman Prior

  Filosofisk logik og semantik – især vedrørende tid og modalitet, herunder temaer knyttet til A.N. Priors forfatterskab samt de moderne anvendelser af tidslogik og modallogik inden for datalogi og informationsvidenskab. Feltet omfatter ligeledes den generelle interesse for tid og tidsforståelse – samt formidlingen heraf.

  Forskningen foregår sær inden for rammerne af projektet ”The Primacy of Tense: A.N. Prior Now and Then”, men også i et samarbejde med gruppen omkring ”Computational Thinking”.

  se mere på prior.aau.dk

 • +

  Formel ontologi samt implementering heraf

  Aristoteles
  Billede: Kaio hfd [GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons

  Formel ontologi samt implementering heraf – især set som et centralt eksempel på ”computational thinking”. Hertil kobles også en interesse for kategorisering, begrebshierarkier,  ontologiens og begrebslogikkens historie samt systematiske beskrivelser af verdensbilleder. Denne interesse ses som et væsentligt bidrag vil udvikling af intelligente systemer.

  Forskningen foregår sær inden for rammerne af projektet ”The Primacy of Tense: A.N. Prior Now and Then”, men også i et samarbejde med gruppen omkring ”Computational Thinking”.

  se mere på prior.aau.dk

 • +

  Udforskning, organisering og formidling af Kaj Munks tekster

  https://www.kajmunk.aau.dk/

  Udforskning samt organisering og formidling af et stort tekstcorpus med tekster af Kaj Munk og knyttet til forskellige aspekter af hans virke. Der er bl.a. interesse for at opnå en bedre forståelse af sammenhængen mellem de forskellige dele af Munks forfatterskab samt på at udforme og afprøve undervisningsforløb om Munks liv og værker beregnet på forskellige målgrupper.

  Forskningen udføres især med tilknytning til Kaj Munk Forskningscentret, men også i samarbejde med ”Center for anvendt etik”.

  Gå til Kaj Munk Forskningscentret

 • +

  Videnskabelig argumentation

  Etik

  Videnskabelig argumentation samt relationer til og samspil med andre tilværelsestilgange og kommunikationsformer – især knyttet til tro og etik. Der er herunder en særlig interesse for etisk argumentation.

  Forskningen udføres især med tilknytning til Kaj Munk Forskningscentret, men også i samarbejde med ”Center for anvendt etik”.

  Gå til Kaj Munk Forskningscentret

Naturlige og formelle sprog