Vidensgruppen i

Musikterapi

Musikterapi går ud på at skabe kontakt og kommunikation med mennesker gennem musikalske aktiviteter og oplevelser.

Medlemmer i VidensgruppenCenter for Dokumentation og Forskning i MusikterapiMusik og demens

Vidensgruppen i

Musikterapi

Musikterapi går ud på at skabe kontakt og kommunikation med mennesker gennem musikalske aktiviteter og oplevelser.

Medlemmer i VidensgruppenCenter for Dokumentation og Forskning i MusikterapiMusik og demens

Vidensgruppen i musikterapi er organiseret under Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, og består af forskere der undersøger klinisk anvendelse af musik med en række klientgrupper samt musik til forebyggelse og personlig udvikling.

Vidensgruppen har som fokus at undervise og forske i musikterapi og sikre en høj faglig forskningsbaseret undervisning der bidrager til udviklingen af en faglig solid og velunderbygget klinisk praksis. I vidensgruppen sikres at der undervises i musikterapiteori og -forskning på et højt niveau og samarbejdes med brugere, aftagere, klinikere og beslutningstagere. Der arbejdes på at skabe optimale rammer for forskning i musikterapi gennem det internationale forskerprogram samt tæt samarbejde med internationalt førende forskere og forskningsmiljøer.

I vidensgruppen prioriteres en saglig og faglig formidling af musikterapipraksis og -forskning, hvilket bl.a. sker i Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi (Cedomus). For at sikre et dynamisk samspil mellem praksisbaseret forskning og forskningsbaseret praksis er flere af vidensgruppens medlemmer engageret på musikterapiklinikken på Aalborg Psykiatriske Sygehus eller er tilknyttet praksis på anden vis. Alle vidensgruppens medlemmer underviser og/eller vejleder på kandidatuddannelsen i musikterapi.

Adresse

Musikkens Hus | Musikkens Plads | 9000 Aalborg