Institut for Kommunikation og Psykologi

KILD: Kommunikation, It og LæringsDesign

KILD: Kommunikation, It og LæringsDesign

Tegning fra forskningsprojektet Game-Based Learning

Vidensgruppen Kommunikation, IT og Læringsdesign (KILD) udforsker hvordan digitale teknologier anvendes til at udvikle nye læringsprocesser I et digtalt netværkssamfund.

Gruppen blev grundlagt I 2013 af forskere som havde IKT og læring som fælles forskningsfelt og bragte forskellige teoretiske perspektiver ind i gruppen.   

I dag udgøres KILD’s forskningsprofil af kollaborativ og netværksbaseret forskning, publikationsøkologier, flerestrenget funding strategi og undervisningsbaseret forskning. Dette konstituterer tilsammen gruppens grundlag for at bidrage til løsninger af aktuelle samfundsudfordringer.

KILD arbejder grundvidenskabeligt og med aktions- og praksisforskning i samarbejde med eksterne partnere om IT, læring og didaktik. Her undersøges, hvordan deltagelse, design og intervention kan fremme et rigt og fleksibelt læringsmiljø, som er helt centralt i forbindelse med innovation af uddannelsessektoren, virksomheder og andre organisationer, samt med udviklingen af nye teoretiske begreber og modeller.

KILD’s forskning bidrager til udvikling af nye læringskulturer inden for uddannelsessektoren, i virksomheder og i organisationer. Her bidrager forskningen især til viden om digitale teknologiers samspil med æstetisk og visuel læring, om spilbaseret og legende læring, om menneske-computerinteraktion og om organisatorisk forandring i online, fysiske og hybride formater.

KILDs egne undervisningsaktiviteter er tæt koblede til forskningen i innovative læringskulturer og udgør en væsentlig del af KILD’s overordnede vidensproduktion, der bidrager til pædagogisk udvikling i såvel konkrete læringskontekster som til uddannelsesforskning generelt.  

KILD udgør sammen med forskere fra Institut for Læring og filosofi Forskningslab’et: It og LæringsDesign. Lab'et samler en række af landets førende forskere inden for it, læring og didaktik.

Kommunikation - IT og Læringsdesign
Institut for Kommunikation • Aalborg Universitet København • A.C. Meyers Vænge 15 • 2450, København SV