Institut for Kommunikation og Psykologi

KILD: Kommunikation, It og LæringsDesign

KILD: Kommunikation, It og LæringsDesign

KILD: Kommunikation, It og LæringsDesign

 

KILD arbejder med at nytænke læreprocesser gennem it, hvor fokus er på it’s muligheder for at kvalificere og facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation.

Digitalisering og internet er i dag en væsentlig faktor i samfundsmæssige forandringer og prioriteres højt i uddannelsessystemer verden over.

KILD arbejder grundvidenskabeligt og med aktions- og praksisforskning i samarbejde med eksterne partnere om it, læring og didaktik. Her undersøger KILD i særlig grad visuelle og æstetiske praksisformer, spilformer og leg i forskellige kontekster. Der forskes således i nye læringsformer, formelle og uformelle kontekster, multimodalitet og interaktion i teknologiintensive læringsmiljøer, som er helt centrale i forbindelse med innovation af uddannelsessektoren, virksomheder og andre organisationer.

KILD’s forskning bidrager til udvikling af nye læringskulturer inden for uddannelsessektoren, i virksomheder og i organisationer. Her bidrager forskningen især til at udnytte læringspotentialerne i æstetiske og visuelle erkendemåder, i spil- og legedynamikker, sådan som de muliggøres i digitalt medierede og blendede praksisser. Udviklingen af nye læringskulturer indgår endvidere i KILDs egne undervisningsaktiviteter.

KILD udgør sammen med forskere fra Institut for Læring og filosofi Forskningslab’et: It og LæringsDesign. Lab'et samler en række af landets førende forskere inden for it, læring og didaktik.

Kommunikation - IT og Læringsdesign
Institut for Kommunikation • Aalborg Universitet København • A.C. Meyers Vænge 15 • 2450, København SV