Spring til indhold

e-Learning Lab og forskning

ELLs forskning retter sig primært mod at kvalificere IKT medarbejdere til at kunne vurdere, designe og implementere IKT systemer, der tager udgangspunkt i brugernes praksis, systemer som giver brugerne mulighed for at fungere som co-designere, og systemer som tilpasses dynamisk efter situationen. Målet om brugerne som medskabere kræver innovative og brugerinvolverende metoder. Men næsten mere vigtigt er tilegnelse af en fælles forståelse og et fælles design-sprog med brugerne. Forskerne fra eLL bidrager med teorier, værktøjer og teknikker til at skabe samspil, læring og kritisk refleksion i forbindelse med design og innovation af IKT-systemer.

eLLs forskning er især organiseret i forhold til 6 specialområder:

  • IKT i praksis
  • Designmetoder
  • Interaktionsdesign og informationsarkitektur
  • Sundhedsinformatik
  • Netværksbaseret læring
  • IKT til udvikling af menneskelige ressourcer

Seneste publikationer fra eLL's forskere