Institut for Kommunikation og Psykologi

Master i Informationsarkitektur

Informationsarkitektur

Informationsarkitektur

Masteren i Informationsarkitektur henvender sig til arkitekter, systemudviklere, bibliotekarer, kommunikationsrådgivere eller informationsmedarbejdere, der arbejder med informationsarkitektur.

Helt overordnet giver uddannelsen viden og metoder til at strukturere indhold på hjemmesider og i andre it-systemer, ligesom man lærer at forstå brugerene og de sammenhænge, it-systemerne indgår i.

Der er fokus på analyse, udvikling og evaluering af informationsarkitektur. Igennem uddannelsen bliver de studerende fortrolige med væsentlige metoder, teknikker samt dokumentations- og evalueringsformer inden for content management, vidensorganisering og informationsøkologi.

Undervisningen foregår som en kombination af seminarer og netbaseret kommunikation. Der indgår case-undervisning med praktiske øvelser med design af konkrete løsninger.

Masteruddannelsen er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, der via universitetssamarbejdet It-vest koordinerer uddannelsen.

Læs mere her