Institut for Kommunikation og Psykologi

Forskning

Forskning

Forskning

eLL arbejder med interaktionsdesign indenfor flere domæner, f.eks. sundhed, erhverv, arbejdsliv, folkeskole, videregående uddannelse og udviklingsarbejde.

ELLs forskning retter sig primært mod at kvalificere IKT medarbejdere til at kunne vurdere, designe og implementere IKT systemer, der tager udgangspunkt i brugernes praksis, systemer som giver brugerne mulighed for at fungere som co-designere, og systemer som tilpasses dynamisk efter situationen. Målet om brugerne som medskabere kræver innovative og brugerinvolverende metoder. Men næsten mere vigtigt er tilegnelse af  en fælles forståelse og et fælles design-sprog med brugerne. Forskerne fra eLL bidrager med teorier, værktøjer og teknikker til at skabe samspil, læring og kritisk refleksion i forbindelse med design og innovation af IKT-systemer.

eLLs forskning er især organiseret i forhold til 6 specialområder:

  • IKT i praksis

  • Designmetoder

  • Interaktionsdesign og informationsarkitektur

  • Sundhedsinformatik

  • Netværksbaseret læring

  • IKT til udvikling af menneskelige ressourcer

 

Forskningsprojekter

I vbn findes en samlet oversigt over forskningsprojekter i eLL.

Herunder kan du læse om udvalgte projekter.

DigHumLab

DIGHUMLAB - Digital Humanities Lab Denmark - er et nationalt initiativ indenfor forskningsinfrastruktur.

Initiativet arbejder med at integrere og fremme digitale ressourcer, netværk, værktøjer og muligheder for danske forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab.

Missionen er at bidrage til at udvikle danske forskeres kompetencer, færdigheder og støtte internationalisering og innovation gennem et nationalt fokus på "Digital Humanities" i forskning, uddannelse og videnoverførsel. Derfor er DIGHUMLAB baseret på netværk og samarbejde.

DIGHUMLAB er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet - samt Statsbiblioteket såvel som Det Kongelige Bibliotek og Københavns Universitetsbibliotek.

Læs mere her

UserTEC - brugerpraksis, teknologier og boligernes energiforbrug

UserTEC studerer forskellige brugeres hverdagspraksis i forhold til energiforbrugende adfærd samt deres respons på nye bygningsteknologier. Formålet er at blive bedre til at tilpasse nye energiløsninger til brugeren og derved opnå det fulde effektiviseringspotentiale.

ELLs engagement i UserTEC projektet drejer sig om udvikling af et designsprog for integration af intelligente reguleringsteknologier i hjemmet. Dette designsprog skal danne et fælles grundlag for kommunikation mellem aktørerne i bæredygtigt byggeri.

Projektet er støttet af Det Strategiske Forskningsråd.

Læs mere her

LARM

LARM-projektet udvikler en IT-infrastruktur, CHAOS, der giver adgang til at streame radioudsendelser fra DR og Statsbibliotekets arkiver.

CHAOS indeholder en række værktøjer til søgning, annotering m.v., som skal understøtte forskning og undervisning i relation til radioudsendelser og lyd.

LARM er et tværdisciplinært samarbejde mellem en række forsknings- og kulturinstitutioner. Forskere fra e-Learning Lab har bidraget til udviklingen af platformen, herunder metadataformatet samt medvirket til undersøgelse af brugernes praktiske anvendelse og interaktion med det digitale arkiv.

Læs mere her

Se også: