Center for Qualitative Studies

Svend Aage Rasmussen

Svend Aage Rasmussen

Svend Aage Rasmussen

Relationer og psykoterapi: Mod en bred, postmoderne relationel praksis

Systemisk/narrativ/dialogisk tænkning ser relationer og historier som en primær virkelighed, og dialog og forbindelser er vigtige dele af terapeutisk teori og praksis.

Med denne fordom som udgangspunkt vil jeg kritisere mainstream psykoterapi for at være en vertikal, individualiserende og patologiserende praksis om klienter og terapeuter. Jeg vil vise, at denne praksis, som er videnskabsteoretisk og etisk kritisabel, også er undergravet af traditionel empirisk forskning.

Jeg vil argumentere for en praksis, der respekterer to perspektiver: Det relationelle og konstekstuelle perspektiv og perspektivet om den samskabte virkelighed. Denne praksis, der er tæt forbundet med menneskers dagligdag, kan let retfærdiggøres af epistemologiske, etiske og pragmatiske argumenter.

Referencer

Rasmussen, A. L., & Rasmussen, S. A. (2016). Selvskade som selvteknologi. Psyke & Logos , 37 (2), s. 78-95.

Rasmussen, A. L., & Rasmusssen, S. A. (2015). Tidsteknologier i psykoterapi. Fokus på Familien , 43 (1), s. 59-78.

Rasmussen, S. A. (2015). Systemisk familieterapi: Fra familieterapi til en postmoderne relationel praksis. I B. Rosenbaum, P. Sørensen, & F. Alberdi, Moderne Psykoterapi (s. 157-186). København: Reitzel.

Biografi:

Svend Aage Rasmussen er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og godkendt supervisor. Han er ekstern lektor på Københavns Universitet og mangeårig dansk national redaktør af ”Fokus på Familien”. Svend Aage Rasmussen har i 38 år arbejdet på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, de sidste godt 10 år med spiseforstyrrelser. Han er forfatter til adskillige tidskriftartikler og bogkapitler.

 

Konference: Relationer