Center for Qualitative Studies

Steen Visholm

By Professor MSO Steen Visholm, cand. psych., ph.d., Center for Organisationspsykologi, Roskilde Universitet

By Professor MSO Steen Visholm, cand. psych., ph.d., Center for Organisationspsykologi, Roskilde Universitet

Klienten i systemet – systemet i klienten - det psykodynamisk systemteoretiske approach

Psykodynamisk systemteori interesserer sig både for forholdet mellem bevidste og ubevidste motiver og for processer i og mellem systemer i organisationer. De følelser, som den enkelte huser på forskellige tider og steder i organisationen, kan både handle om den enkelte selv og om relationer i organisationen. Konflikter kan komme til udtryk på mange måder: som spændinger inde i en person, som konflikt mellem to afdelinger, mellem ledelse og medarbejdere, som atmosfære i organisationen, kultur etc. Hvad enten man rammesætter sin coaching som individuel-, gruppe- eller organisationscoaching er det vigtigt, at coachen kan være undersøgende og skifte fokus fra individ her og nu, til der og da, til organisation, til leder og medarbejder etc. og at processen ikke blot gør klienten bedre ’fit’ her og nu men også gør klienten i stand til at være undersøgende og skifte fokus mellem relevante systemer som en del af sin orientering i organisationen.

Tekster af interesse:

  • Ulla Beck (2009): "Psykodynamik og coaching - hvorfor?" & "Psykodynamisk coaching" In: Psykodynamisk coaching. Fokus og dybde. København: Hans Reitzels Forlag, s. 13-62.
  • Huffington, Clare (2008): "The system in the room: the extent to which coaching can change the organization." In: Campbell, David & Huffington, Clare (Eds.): Organizations
  • Connected. A handbook of Systemic Consultation. London: Karnac.
  • Steen Visholm
    (2004): "Organisationspsykologi og psykodynamisk systemteori." In: Torben Heinskou & Steen Visholm (eds.): Psykodynamisk organisationspsykologi. Hans Reitzels Forlag 2004. Pg. 23-48.
    (2013): ”Kapitel 8. Rolleanalyse.” I: Forfremmede søskende. Om åben og skjult familiedynamik i organisationer.
København: Hans Reitzel, 2013. s. 191-206
  • Simon Western (2012): ”Introduction.” & ”A Critical Theory Approach to Coaching.” In: Coaching and Mentoring. A Critical Text. London: SAGE. Pg. 1-40.

Biografi:

Cand. psych. Københavns Universitet 1983

Klinisk psykolog i psykiatrien (Slagelse og Hillerød) 1984 - 1994

Ph. D., Københavns Universitet 1995

Godkendt som specialist og supervisor i psykoterapi (1995) og som specialist (2004) og supervisor (2007) i arbejds- og organisationspsykologi. Dansk Psykologforening.

Stabsmedlem i OPU 1995 - (Organisationspsykologisk uddannelse ved Institut for Gruppeanalyse, København)

Lektor Roskilde Universitetscenter 1996 - 2011

Leicesterkonferencer: 1997 (deltager), 2005 (træningsgruppe), 2016 (stab)

Uddannelsesleder for MPO (Master of the Psychology of Organisation), Roskilde Universitetscenter 2001 -

Modtaget Gunnar Hjelhjolt Prisen. 29/4 2005. www.krogager.com/hjelholt/pages/modtagere.html

Bestyrelsesformand i NAPSO (Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi) www.napso.dk 2008 -

Medlem af redaktionen på tidskriftet Organisational and Social Dynamics. London: OPUS/Karnac. 2009 -

AM Chair ISPSO AM 2010 Elsinore, Denmark. www.ispso.org

Professor MSO i gruppe- og organisationspsykologi, Roskilde Universitet 2011

Leder af COP (Center for Organisationspsykologi) 2011 -

Board member ISPSO (International Society for the Psychoanalytic Study of Organization) 2014 –

Adjungeret professor MSO i gruppe- og organisationspsykologi, Syddansk Universitet 2014

AM Co-Chair ISPSO 2017, Copenhagen.

 

 

Konference: Relationer