Center for Qualitative Studies

Relationer: Konsultationspsykologi * Psykoterapi * Coachingpsykologi og grænselandet

Relationer: Konsultationspsykologi * Psykoterapi * Coachingpsykologi og grænselandet

Relationer: Konsultationspsykologi * Psykoterapi * Coachingpsykologi og grænselandet

På denne konference vil førende forskere og praktikere udforske og fremstille relationen mellem patient / klient / coachee og psykolog / konsulent / coach.

 

Se billeder fra konferencen her

Relationer – som tema for konferencen – vil blive udforsket og fremstillet af førende forskere og praktikere med et mangesidet og komplekst perspektiv på relationer.

Fordi relationen mellem en patient / klient / coachee og psykologen / konsulenten / coachen spiller en kritisk og betydningsfuld rolle for proces og resultater. Med dette fokus udforskes ligheder og forskelle mellem disse interventionsformer i praksis og grænselandet. Hvordan beskrives kvaliteten af relationen og hvordan opbygges alliancen i terapi, konsultation, supervision og coachingpsykologi? Dagen udforsker relationer i coachingpsykologi og psykoterapi som bred, postmoderne relationel praksis og som forholdet mellem bevidste og ubevidste motiver samt processer i og mellem systemer i organisationer.

Dagens forelæsere præsenterer de ”store” hovedtraditioner, der stilles kritiske spørgsmål og gives bud på vigtige distinktioner og perspektiver: Konsultation * Psykoterapi * Coachingpsykologi * Psykodynamisk * Systemisk * Narrativt * Kognitivt * Supervision og grænselandet.

Tid:

15. september 2017

Program:

9.00 Velkomst til konferencen v. programleder CCCC, Ole Michael Spaten, PhD & studieledelsen på psykologi, Lektor Thomas Szulevicz, PhD

9.15 Keynote: The crucial role of relationship in organizational consulting psychology:  what does “excellence” look like? by Vicki V. Vandaveer, PhD, CEO The Vandaveer Group, Inc., Houston, Texas, USA

10.15 Keynote: Coaching and therapeutic relationships:  How do similarities and differences matter in practice by Dr. Alanna O’Broin, Chartered Psychologist, Associate Fellow of the British Psychological Society, and an ISCP Accredited Coaching Psychologist.  

11.00 Kaffe, te

11.15 Keynote: Relationer og psykoterapi: Mod en bred, postmoderne relationel praksis v. Svend Aage Rasmussen, psykolog, specialist i psykoterapi og godkendt supervisor, Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri

12.00 Frokost

13.00 Keynote: Klienten i systemet – systemet i klienten - det psykodynamisk systemteoretiske approach v. professor MSO Steen Visholm, psykolog, ph.d., Center for Organisationspsykologi, Roskilde Universitet

14.00 Kaffe, te

14.15 Keynote: Beyond the coaching and therapeutic relationship: the supervisee-supervisor relationship by Professor Stephen Palmer, PhD, London City University

15.15 Reception

Sted

Auditoriet 1.104, Kroghstræde 3, Aalborg Universitet, Aalborg

Der er mulighed for at parkere øst for Kroghstræde 3 med indkørsel fra Fredrik Bajers Vej.

Konferencen er sponsoreret af:

  • Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet
  • Danish Psychological Society (DP*SEBC)
  • Center for kvalitative studier, Aalborg Universitet
  • International Society for Coaching Psychology