Center for Qualitative Studies

Center for Qualitative Studies

Center for Qualitative Studies (CQS)

Center for Qualitative Studies (CQS)

 

Center for Qualitative Studies’ forskningsinteresser ligger inden for det humanvidenskabelige område og udfolder sig omkring følgende hovedtemaer:

  • Kvalitativ metodeudvikling
  • Kreativitetsforskning
  • Kultur og livsformer
  • Pædagogisk psykologi
  • Ledelses- og organiseringsformer

Vi forsker således i en lang række af de praksisser, hvor forskellige former for psykologiske og sociale fænomener og behandlingsformer optræder og har betydning for mennesker i det senmoderne samfund.

Center for Qualitative Studies har en omfattende publiceringsaktivitet, og medlemmerne er særdeles aktive på undervisningsområdet med ansvar for kurser på både bachelor- kandidat og ph.d.-niveau.

Center for Qualitative Studies er karakteriseret ved deltagernes omfattende udadvendte aktivitet både i form af medieoptræden, foredrag, supervisions- kursus- og konsulentvirksomhed. Ambitionen om tilknytning til praksis betyder også, at vi samarbejder med en række andre uddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder.

Center for Qualitative Studies · Institut for Kommunikation · Kroghstræde 3 · 9220 Aalborg Øst · 9940 9940