Spring til indhold
ForsideForskningVidensgrupper

Vidensgruppe

Communication Dynamics

Gruppen Communications Dynamics samler forskere, der forholder sig kommunikations- og medieanalytisk til det nybrud, der er sket indenfor kommunikationsfeltet som resultat af nye medieteknologier og den digitale æra – det være sig æstetisk, politisk eller organisatorisk. Fælles er en dynamisk og dialogisk forståelse af kommunikation og medier.

Medlemmer af vidensgruppen

Vidensgruppe

Communication Dynamics

Gruppen Communications Dynamics samler forskere, der forholder sig kommunikations- og medieanalytisk til det nybrud, der er sket indenfor kommunikationsfeltet som resultat af nye medieteknologier og den digitale æra – det være sig æstetisk, politisk eller organisatorisk. Fælles er en dynamisk og dialogisk forståelse af kommunikation og medier.

Medlemmer af vidensgruppen

Communication Dynamics (CODY) er en gruppe af forskere, der på et humanistisk grundlag forholder sig til kommunikations- og medie­fænomener, der udfolder sig i en omverden under stadig forandring. Vi laver studier og analyser med henblik på konstruktivt at forstå og problematisere kommunikationens etiske, politiske, æstetiske og organisatoriske forudsætninger og konsekvenser. 

CODY samler sig i tre undergrupper med hver deres fokusområde: