Institut for Kommunikation og Psykologi

Vidensgrupper

 • +

  CENTER FOR DIALOG OG ORGANISATION (CDO)

  Center for Dialog og Organisation (CDO) illustret ved hænder, der former et hus på en lysegrøn baggrund

  CDO beskæftiger sig med professionelle samtaler og innovative processer i organisationer. Samtalen ses som indgang til teoretisk og analytisk forståelse af mellemmenneskelige relationer og som et redskab til intervention og innovation i organisationer. Leder af CDO er Helle Alrø.

  Center for Dialog og Organisation

 • +

  Center for Developmental & Applied Pscyhological Science (CeDAPS)

  Center for Developmental & Applied Pscyhological Science symboliseret ved en kløverblomst i græsmark

  CeDAPS forsker tværfagligt og evidensbaseret i almenpsykologi samt atypisk udvikling, psykisk sårbarhed med et livslangt perspektiv. Formålet med CeDAPS’ forskning er at fremme livskvalitet og modvirke marginalisering. Leder af CeDAPS er Kristine Jensen de López.

  Center for Developmental & Applied Pscyhological Science

   

 • +

  Center for Interaktive Digitale Medier & Oplevelsesdesign (InDiMedia)

  InDiMedia logo 

  Genstanden for InDiMedias forskning er interaktive digitale medier. Tilgangsvinklen er brugercentreret. Dvs. at forskningen tager udgangspunkt i brugernes perspektiv på – eller oplevelser af - de nye medier og deres interaktion med medierne. Interaktive digitale medier omfatter produkter, services, oplevelser og læring på en bred vifte af medieplatforme, ex. Facebook, Smartphones, Spil og nye integrerede digitale enheder såsom smart watches. Leder af InDiMedia er Jens F. Jensen.

  Center for Interaktive Digitale Medier & Oplevelsesdesign

 • +

  Center for Kvalitative Studier (QS)

  Center for kvalitative studier illustreret ved farveblyanter på sort baggrund

  Vidensgruppen CQS er en del af Center for Kvalitative Studier. Medlemmerne af QS forsker og underviser inden for det humanvidenskabelige område. Særlige interesseområder er kvalitativ psykologi, pædagogisk psykologi, klinisk psykologi, almen psykologi og social- og personlighedspsykologi. Leder af QS er Svend Brinkmann.

  Center for Kvalitative Studier

 • +

  Centre for Cognitive Neuroscience (CCN)

  Centre for Cognitive Neuroscience (CCN) illustreret ved neuroner i hjernen

  CCN forsker eksperimentalt indenfor en række felter som perception og opmærksomhed, følelser, kropsbevidsthed, eksekutive funktioner, visuel hukommelse og bevidsthed. Forskningen er rettet mod både raske deltagere og patienter med forskellige neuropsykologiske lidelser. Leder af CNN er Thomas Alrik Sørensen.

  Centre for Cognitive Neuroscience

 • +

  Communication Dynamics (CODY)

  Communication Dynamics (CODY) skrevet med røde bogstaver på sort baggrund med grå kasser

  Gruppen Communications Dynamics samler forskere, der forholder sig kommunikations- og medieanalytisk til det nybrud, der er sket indenfor kommunikationsfeltet som resultat af nye medieteknologier og den digitale æra – det være sig æstetisk, politisk eller organisatorisk. Fælles er en dynamisk og dialogisk forståelse af kommunikation og medier. Leder af CODY er Gorm Larsen. 

  Communication Dynamics

 • +

  E-Learning Lab (eLL)

  E-Learning Lab (eLL) illustreret ved to piger sammen foran en computer

  Vidensgruppen eLL (e-Learning Lab) forsker og underviser i design og implementering af IKT-systemer, der skal understøtte læring og videndeling. Det sker på basis af praksisstudier og altid i samarbejde med slutbrugerne og øvrige aktører. Gruppen har fokus på at opnå forståelse for brugerpraksis. Leder af eLL er Marianne Lykke.

  E-Learning Lab

 • +

  Kommunikation, It og LæringsDesign (KILD)

   Kommunikation, It og LæringsDesign (KILD) illustreret ved knytnæve, der rammer efter et spørgsmålstegn som i et platformsspil

  KILD arbejder med at nytænke læreprocesser gennem it, hvor fokus er på it’s muligheder for at kvalificere og facilitere læring samt styrke kreativitet og innovation. KILD udgør sammen med forskere fra Institut for Læring og filosofi Forskningslab’et: It og LæringsDesign. Lab’et samler en række af landets førende forskere inden for it, læring og didaktik. Leder af ILD-K er Mie Buhl.

  Kommunikation, It og LæringsDesign

 • +

  MaSK - Music and Sound Knowledge group

  Music and Sound Knowledge Group illustreret ved bilede af kvinde foran en computer med måleudstyr på hovedet

  MaSK kombinerer en teoretisk og praktisk tilgang til studiet og brugen af musik og lyd. Gruppens interesse for æstetikken i lydteknologi er præget af det populære, bl.a. populærmusik, filmindustrien og computerspil. Leder af MaSK er Mark Grimshaw.

  Music and Sound Knowledge group

 • +

  Mattering: Centre for Discourse & Practice

  Mattering: Centre for Discourse & Practice illustreret ved papirstykker foldet om tørresnore

  Mattering udforsker diskursanalytiske og materielle tilgange til mediering og meningsdannelse i sociale praksisser. En central opgave for vidensgruppen er at udvikle metoder til at forstå, analysere, kritisere og påvirke praksisser inden for forskellige samfundsmæssige områder. Denne metodeudvikling vil ske i forbindelse med næranalyser af konkrete tekster, interaktioner og praksisser. Leder af Mattering er Pirkko Raudaskoski.

  Mattering: Centre for Discourse & Practice

 • +

  Musikterapi

   Musikterapi illustreret ved to kvinder der spiller musik sammen, mens de har øjenkontakt

  Vidensgruppen i Musikterapi samler forskere der har fokus på terapeutisk anvendelse af musik med henblik på forebyggelse, behandling, genoptræning og undervisning. Endvidere varetages undervisning på den 5årige kandidatuddannelse i musikterapi, vejledning på Forskerprogrammet i Musikterapi, klinisk musikterapiudøvelse på Musikterapiklinikken på Aalborg Psykiatriske Sygehus, projektsamarbejde med offentlige institutioner og virksomheder, netværkssamarbejde med praktikere og aftagere samt en bred vidensformidling. Leder er Vidensgruppen er Stine Lindahl Jacobsen .

  Vidensgruppen i Musikterapi

 • +

  MÆRKK (Media Aesthetics & Experience Design: Communication, Culture & Cognition)

  MÆRKK (Media Aesthetics & Experience Design: Communication, Culture & Cognition) illustreret ved billede af neonreklamer

  MÆRKK er en vidensgruppe, og MÆRKKs medlemmer forsker og underviser i æstetik i relation til kommunikation, kultur og kognition med henblik på æstetikkens effekt, brug og mening. Leder af MÆRKK er Nicolai Jørgensgaard Graakjær.

  MÆRKK

 • +

  Naturlige og formelle sprog

  Vidensgruppen Naturlige og formelle sprog illustreret ved et træ med forgreninger

  Vidensgruppens formål er at udforske en række aspekter vedrørende sprog og kommunikation i udvalgte sammenhænge – ofte med inddragelse af formalisering og forskellige former for computermediering og digitalisering. Centralt i arbejdet står interesserne for sproglæring, kategorisering, meningsdannelse, formalisering, filosofisk logik, argumentationsteori samt computerstøttede studier af tekstcorpora. Leder af naturlige og formelle sprog er Peter Øhrstrøm.

   

  Vidensgruppen Naturlige og formelle sprog

 • +

  Research Laboratory for Art and Technology (RELATE)

  Research Laboratory for Art and Technology illustreret ved to personer (den ene i en hvid dragt) der agerer i et blåt rum

  RELATE er en tværfaglig vidensgruppe og forskningsplatform, der undersøger skæringspunkterne mellem kunstneriske færdigheder og akademisk problembaseret forskning inden for kunst og teknologi, herunder robotik, generativ kunst, lydkunst, performance, kuration, medie-, deltagerbaseret og urban kunst.

  Research Laboratory for Art and Technology

 • +

  Science, policy and Information Studies (SPIS)

  The knowledge Group Science, policy and Information Studies illustreret ved farvede bogstaver på sort baggrund

  The objective of the knowledge Group is to develop knowledge about scholarship and informational dynamics in all their forms and configurations. The knowledge group combines studies of academic and societal networks of humanities scholarship and beyond with research on intelligent access, prediction, analytics and ethics of information in the face of large amounts of data. Head of SPIS: Birger Larsen.

  The knowledge Group Science, policy and Information Studies

 • +

  Social Neuropsychological Organisational Work (SNOW)

  Social Neuropsychological Organisational Work illustreret ved silhuet mod blå vej i mørke

  Vidensgrupen beskæftiger sig bredt med hverdagslivets psykologi. Det omfatter på den ene side et forebyggelsesorienteret fokus på arbejde, organisation og andre forhold i hverdagslivet. På den anden side omfatter forskningsprogrammet et fokus på en lang række forandringer i normalpsykologiske tilstande, der medfører problemer for den berørte og øger risikoen for sværere lidelser. Leder af SNOW: Einar Baldursson.

  Social Neuropsychological Organisational Work