AAU logo

K3B - Klimakommunikation og Bæredygtighed: Borgerinvolvering og Brugerinvolvering

Forskning i K3B

Forskning indenfor klimakommunikation og bæredygtighed: borger- og brugerinvolvering

I FEEDBACKprojektet udviklede forskere fra Institut for Kommunikation i samarbejde med 8 familier feedbacksystemer, så familierne kunne aflæse deres elforbrug online med henblik på besparelse. I UserTEC projektet (finansieret af det Strategiske Forskningsråd i perioden 2013-2017) er slutbrugere, designere, ingeniører og arkitekter samt forsyningsselskaber involveret i udvikling af metoder og teknikker til forbedring af husholdningers kommunikation om besparelser på energiforbrug.

På basis af denne forskning råder vi nu over teoretisk underbyggede metoder til at involvere og motivere borgere/brugere i at realisere egne ideer til bæredygtige omstillings- og besparelsesstrategier. Grundideen er udvikling af  “tredje rum” for kommunikation, som ikke ejes af nogen af deltagerne, men inviterer til diskussion, praksis modellering. Og ideudvikling. Hertil anvendes forskellige dialogiske teknikker til fremme af engagement, deltagelse og refleksion såsom Lego Serious Play Methodology, foto-beskrivelser, scenarier, prototyper og forum teater – afstemt efter den konkrete kommunikationssituation.

Forskningsprojektet ’Klimaforandringer og hverdagsliv’ (2009-2014, støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation) fulgte Energibyen Frederikshavns bestræbelser på at involvere borgere og virksomheder i en ambitiøs klimaomstilling. Involveringsprocessen blev her undersøgt i en række næranalyser af møder mellem kommunale aktører og borgere eller virksomheder samt via interviews og dokumentanalyse. Ud fra casestudiet og aktuel international forskning identificeredes barriere og dilemmaer såvel som uudnyttede potentialer for lignende omstillingsprocesser.

Se også:
Forskergruppen K3B

UserTEC projektet - Brugerpraksis, teknologier og boligernes energiforbrug

UserTEC projektet - Brugerpraksis, teknologier og boligernes energiforbrug

Bygningssektoren er identificeret som den sektor, der rummer størst potentiale for energieffektiviseringer i dag. UserTEC studerer forskellige brugeres hverdagspraksis i forhold til energiforbrugende adfærd samt deres respons på nye bygningsteknologier. Formålet er at blive bedre til at tilpasse nye energiløsninger til brugeren og derved opnå det fulde effektiviseringspotentiale. Forskere fra K3B beskæftiger sig med udvikling af et designsprog for integration at intelligente reguleringsteknologier i hjemmet. Dette designsprog skal danne et fælles grundlag for kommunikation mellem aktørerne i bæredygtigt byggeri. Projektet er støttet af Det Strategiske Forskningsråd med 17,2 mio. kr. og har et samlet budget på 26,4 mio. kr . Det løber fra 2013 – 2018.