K3B - Klimakommunikation og Bæredygtighed: Borgerinvolvering og Brugerinvolvering

Klimakommunikation og Bæredygtighed: Borgerinvolvering og Brugerinvolvering

K3B - Forskergruppe ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Klimakommunikationsgruppens medlemmer har siden 2005 forsket i forskellige aspekter af borger-og brugerinvolvering i omstilling i forbindelse med klima og bæredygtighed. Forskergruppen beskæftiger sig med centrale udfordringer og dilemmaer i bæredygtig digital forvaltning og omstilling til grøn energi. Omdrejningspunktet er balancering af tekniske, politiske og læringsmæssige aspekter af omstilling,  i såvel lokalt som globalt perspektiv.

Deltagerne i forskergruppen K3B forsker i og bidrager aktivt til involveringsprocesser. Forskergruppen har indsigt i udfordringer og dilemmaer såvel som potentialer for udvikling  og læring igennem involveringsprocesser. I den forbindelse har forskergruppen viden om og erfaring med forskellige dialogiske teknikker til fremme af engagement, deltagelse og refleksion såsom Lego Serious Play, foto-beskrivelser, scenarier, prototyper og forum teater. Teknikkerne anvendes, når professionelle, brugere og borgere inviteres til at deltage i udviklingsprojekter, hvor der er fokus på vidensdeling, beslutningstagning og gensidig læring igennem involveringsprocesser.