Spring til indhold
ForsideForskningForskningsenheder

Forskningsgruppe

Kommunikation, It og LæringsDesign

Forskningsgruppen Kommunikation, IT og Læringsdesign (KILD) udforsker hvordan digitale teknologier anvendes til at udvikle nye læringsprocesser I et digtalt netværkssamfund.

Medlemmer af forskningsgruppenForskning

Forskningsgruppe

Kommunikation, It og LæringsDesign

Forskningsgruppen Kommunikation, IT og Læringsdesign (KILD) udforsker hvordan digitale teknologier anvendes til at udvikle nye læringsprocesser I et digtalt netværkssamfund.

Medlemmer af forskningsgruppenForskning

KILD arbejder grundvidenskabeligt og med aktions- og praksisforskning i samarbejde med eksterne partnere om IT, læring og didaktik. Her undersøges, hvordan deltagelse, design og intervention kan fremme et rigt og fleksibelt læringsmiljø, som er helt centralt i forbindelse med innovation af uddannelsessektoren, virksomheder og andre organisationer, samt med udviklingen af nye teoretiske begreber og modeller.

KILD’s forskning bidrager til udvikling af nye læringskulturer inden for uddannelsessektoren, i virksomheder og i organisationer. Her bidrager forskningen især til viden om digitale teknologiers samspil med æstetisk og visuel læring, om spilbaseret og legende læring, om menneske-computerinteraktion og om organisatorisk forandring i online, fysiske og hybride formater.

KILDs egne undervisningsaktiviteter er tæt koblede til forskningen i innovative læringskulturer og udgør en væsentlig del af KILD’s overordnede vidensproduktion, der bidrager til pædagogisk udvikling i såvel konkrete læringskontekster som til uddannelsesforskning generelt.

KILD udgør sammen med forskere fra Institut for Læring og filosofi Forskningslab’et: It og LæringsDesign. Lab'et samler en række af landets førende forskere inden for it, læring og didaktik.

Adresse

Forskningsgruppen Kommunikation, It og Læringsdesign | A.C. Meyers Vænge 15 | 2450, København SV