Spring til indhold

Musikterapi på Aalborg Universitet

Musik og demens

På Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet forsker vi i musikterapi og i hvordan musik kan indgå som en psykosocial metode i demensomsorgen.

ældre mand med stok bliver rørt på skulderen
Musikterapeuter i demensomsorgen i danmarkPersonafstemt musikalsk interaktion (PAMI)

Musikterapi på Aalborg Universitet

Musik og demens

På Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet forsker vi i musikterapi og i hvordan musik kan indgå som en psykosocial metode i demensomsorgen.

Musikterapeuter i demensomsorgen i danmarkPersonafstemt musikalsk interaktion (PAMI)
ældre mand med stok bliver rørt på skulderen

Musik kan vække følelser, skabe genkendelse, berolige og engagere. Musik kan på en særlig måde fremkalde minder og skabe nærvær og samvær. Musik kan bruges til at kommunikere og udtrykke sig. Med de mange forskellige måder, musik kan bruges på, er det relevant at undersøge om musik, sang og dans kan anvendes i demensomsorgen og tænkes ind i rehabilitering, behandling, omsorg og sundhedsfremme. På Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet forsker vi i musikterapi og i hvordan musik kan indgå som en psykosocial metode i demensomsorgen. Vi lægger vægt på praksisnær forskning og en etisk forholdemåde i alle dele af forskningsprocessen.