Institut for Kommunikation og Psykologi

Forskning

Forskning på Institut for Kommunikation og psykologi

Åben og tilgængelig forskning er en nødvendig betingelse for at skabe samfundsrelevant viden. Udviklingen mod et mere åbent og digitalt forskningssystem med nye kommunikationsformer og integration af videndelingstjenester i forskningsprocessen vil med stor sandsynlighed være med til at præge forsknings- og innovationssystemet i de kommende år. Institut for Kommunikation og Psykologi har en stærk tradition for bl.a. kvalitative studier, deltagende udvikling og brugerinvolverende aktiviteter, og denne tradition vidner i høj grad om tilstedeværelsen af et åbent forskningsideal.

Institut for Kommunikation og Psykologi huser en række anerkendte forskningsmiljøer, som på hvert sit område leverer original, værdifuld og markant forskning. Store dele af samfundets nuværende udfordringer har sit udgangspunkt i den menneskelige faktor i sin helhed og kompleksitet, og det er instituttets ønske at bidrage til at kvalificere, håndtere og løse nogle af disse udfordringer.