Ledelse og ledelsesunderstøttende funktioner

 • profile image

  Joan Vuust

  Specialist

 • Arbejdsfunktioner

  • Områdeleder for Projekt- og Forskningsadministrationen; Projektansvarlig
 • profile image

  Winnie Ritterbusch

  Chefkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Kvalitetssikring, herunder koordinering af akkreditering, semesterevaluering, semesterbeskrivelser, statusrapporter og handlingsplaner
  • Koordinator på Internationaliseringstiltag
  • Koordinator på marketingtiltag

HR

 • profile image

  Charlotte Hyldgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Koordinerer konferencer og faglige arrangementer på instituttet. Budget, registrering af deltagere, koordinerer evt. samarbejde med Visit Aalborg, håndterer bestilling af "konference-kit" - merchandise.
  • Ansvarlig for bestilling af udstyr til instituttets medarbejdere samt ansvarlig for opdatering og registrering af udstyr som udleveres til medarbejderene. Ansvarlig for opdatering af udstyr i forbindelse med årlig status.
  • Opdateringer af personprofiler/telefonbog. Flytninger/oprettelse af fastnet telefoner og indkøb af mobiltelefoner.
  • Oprettelse af ikke-lønnede medarbejdere i personalesystemet. Oprettelse af emailadresse til alle nye ansatte samt sikring af synlig personprofil. Behjælpelig med at finde bolig til udenlandske ansatte/gæster
  • Bestilling af møbler (skriveborde, skabe, stole...)
  • Sekretær for Vidensgrupperådet
  • Rejseafregninger. Laver rejseafregninger for ikke-ansatte Phd. studerende.
 • profile image

  Lotte Bering

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Ansættelser (VIP, D-VIP) Stillingsopslag (VIP, D-VIP) Backup: Ansættelser samt stillingsopslag (TAP og D-Tap(studerende))
  • RES. Herunder oprettelse af medarbejdere samt opdateringer ifm. ansættelser, vedligeholdelse af RES ift. løndata og ansættelsesforhold mv.
  • Opdatering af lønlog til brug for lønkontrol.
  • Lønkontrol Månedsopfølgning: Lønlister – gennemgang af budgetrapporter.
  • Stillingsplaner samt stillings budget
  • Registering af sygefravær, Registering af ferie/omsorgsdage/seniordage
  • Medvirker ved / deltager i: Område-møder Kommende teams ØC-møder (Ad hoc) RES-udviklingsmøde
  • Team: RES - (team-medlem)

Kontorelever

Laboratorier

Ph.d.

 • profile image

  Anne Kubel Teilskov

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • administration, økonomi og regnskab projekter underkonto 95/97. samarbejdsaftaler ph.d. projekter. indtægtsdækket virksomhed økonomi programmerne HCCI og MT.

Projekt og forskning

 • profile image

  Anne Kubel Teilskov

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • administration, økonomi og regnskab projekter underkonto 95/97. samarbejdsaftaler ph.d. projekter. indtægtsdækket virksomhed økonomi programmerne HCCI og MT.
 • profile image

  Charlotte Hyldgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Koordinerer konferencer og faglige arrangementer på instituttet. Budget, registrering af deltagere, koordinerer evt. samarbejde med Visit Aalborg, håndterer bestilling af "konference-kit" - merchandise.
  • Ansvarlig for bestilling af udstyr til instituttets medarbejdere samt ansvarlig for opdatering og registrering af udstyr som udleveres til medarbejderene. Ansvarlig for opdatering af udstyr i forbindelse med årlig status.
  • Opdateringer af personprofiler/telefonbog. Flytninger/oprettelse af fastnet telefoner og indkøb af mobiltelefoner.
  • Oprettelse af ikke-lønnede medarbejdere i personalesystemet. Oprettelse af emailadresse til alle nye ansatte samt sikring af synlig personprofil. Behjælpelig med at finde bolig til udenlandske ansatte/gæster
  • Bestilling af møbler (skriveborde, skabe, stole...)
  • Sekretær for Vidensgrupperådet
  • Rejseafregninger. Laver rejseafregninger for ikke-ansatte Phd. studerende.
 • profile image

  Jeanette Guldager Nørgaard

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • - Projektadministrator - Økonomimedarbejder i11 - I11 repræsentant i HUM Projekt-/økonomicenter
 • profile image

  Joan Vuust

  Specialist

 • Arbejdsfunktioner

  • Områdeleder for Projekt- og Forskningsadministrationen; Projektansvarlig
 • profile image

  Lykke Haals Vardinghus

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Projektadministrator Økonomimedarbejder IfK repræsentant i HUM Projektcenter Elevansvarlig
 • profile image

  Susanne Togeby

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Kommunikationsmedarbejder: Intern og ekstern kommunikation, herunder web, på Institut for Kommunikation.

Uddannelser

 • profile image

  Anne Nielsen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studie- og Studienævnssekretær Studienævnet Art and Technolgy
 • profile image

  Connie Rørbæk Christophersen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studieadministration Studienævnssekretariat for Studienævn for Musik
 • profile image

  Elsebeth Bækgaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Skemaplanlægning og lokalebooking
  • Internationale studerende
  • Praktiksekretær
  • Kvalitetssikring: Evalueringer og semesterplaner
  • Moodle
  • Institutrådssekretær
 • profile image

  Eva Althoff Bengaard

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studienævnssekretær ved Studienævnet for Humanistisk Informatik
 • profile image

  Julie Christiansen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Regnskab for 3 masteruddannelser (helårs og halvårs)
  • Budget for 3 masteruddannelser (helårs og halvårs)
  • Periodeopfølgning og månedsopfølgning
  • Periodiseringer
  • Rejseplanlægning og -afregning
  • Kreditorer og debitor
  • Timerekvirering i RES
  • Timeafregning og lønomkontering
  • Planlægning og koordinering af undervisningsseminarer
  • Planlægning og koordinering af eksamen
  • Oprettelse og administrering af eksaminer i Digital Eksamen
  • Censorhonorar, -tilbagemelding samt registrering i database
  • Gæsteforlæser honorar
  • Aflønning af studentermedhjælp
  • Lønkontrol
  • Oprettelse og opdatering af grupper i eSTADS
  • Oprettelse og administration af rum i Moodle
  • Kontakt med og vejledning af studerende
  • Opdatering og indholdsredigering af hjemmeside under EVU
 • profile image

  Karen Holm Greve

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær ved Kommunikation og digitale medier Cph. Kandidatuddannelsen Kommunikation -Planlægning af skema for KA-KOM. -Planlægning af eksaminer. Arbejdsmiljø- og sikkerhedsrepræsentant ved Institut for kommunikation og psykologi
 • profile image

  Karin Jensen

  Overassistent

 • Arbejdsfunktioner

  • Studiesekretær for BA-uddannelsen Kommunikation og digitale medier
 • profile image

  Kirsten Christensen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Studie- og studienævnssekretær, Studienævnet for Musikterapi
 • profile image

  Lotte Brunø

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomiansvarlig HK Tillidsrepræsentant Humaniora SU repræsentant, Institut for Kommunikation FSU repræsentant, Det Humanistiske Fakultet
 • profile image

  Pia Maria Thorsen

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Kommunikation: Tovholder, procesansvarlig og kontaktperson i forbindelse med udformning af markedsførings- og informationsmateriale i samarbejde med fakultetets ansvarlige på området. Skolens, herunder studienævnenes kommunikationsopgaver, internt såvel som eksternt, herunder opdatering og vedligeholdelse af hjemmesider, studieguide og studyguide, studiestartssider etc. Skolens markedsføringsopgaver i form af annoncering og markedsføring på sociale medier. Rekrutteringsopgaver i bred forstand, herunder koordinering af informationer til trykt studieguide og af skolens deltagelse i Åbent Hus, Kandidatvalgs-arrangementer og lign.
  • Kvalitetssikring: Koordinering, løbende optimering af og praktisk udførelse af opgaver, herunder opfølgning i forbindelse med semesterevaluerings- og semesterbeskrivelsesprocessen primært for uddannelserne under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier. Sikre varetagelsen af kontakt til tidligere studerende (kandidatnet) Koordinering, referatskrivning og deltagelse i flere af skolens aftagerpanelmøder.
  • Back-up funktion ifht. Efter/videreuddannelsesområdet.
  • Arbejdsmiljørepræsentant for TAP City (Aalborg), Institut for kommunikation.
  • Studiesekretær på Mediefag (KDM)
 • profile image

  Winnie Ritterbusch

  Chefkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Kvalitetssikring, herunder koordinering af akkreditering, semesterevaluering, semesterbeskrivelser, statusrapporter og handlingsplaner
  • Koordinator på Internationaliseringstiltag
  • Koordinator på marketingtiltag

Økonomi og ressourcer

 • profile image

  Lotte Brunø

  Afdelingsleder

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomiansvarlig HK Tillidsrepræsentant Humaniora SU repræsentant, Institut for Kommunikation FSU repræsentant, Det Humanistiske Fakultet
 • profile image

  Lotte Damborg Mortensen

  Kontorfuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Økonomimedarbejder med ansvar på vidensgrupper fra omkostningssted 43247 til 43259 incl. rejseafregninger.