samarbejde

Som del af et universitet er vi ikke bare forpligtet til, men også interesserede i at formidle vores forskning til en bredere skare. Viden er en uvurderlig ressource i vores samfund, og kilden til udvikling, innovation og kreativitet. Det er derfor et naturligt ønske, at den viden, vi frembringer, skal ud og arbejde i verden. Men udvekslingen må også gerne gå den anden vej, så de erfaringer, der findes i verden, kan komme forskning og uddannelse til gavn. Vi er derfor altid åbne og nysgerrige over for nye samarbejdsområder og former for samarbejder både regionalt, nationalt og internationalt.

Netværk

Netværk

Tværfaglighed i både forskning og uddannelse er en af vores styrker på Aalborg Universitet generelt. At arbejde sammen på tværs af faggrænser og institutioner kan have flere fordele, ikke mindst synergieffekten.

Læs mere

Psykologiske klinikker

Psykologiske klinikker

Som privatperson har du mulighed for at modtage behandlingstilbud gennem de klinikker, der er tilknyttet instituttets uddannelser.

Læs mere

Praktik

Praktik

Er du studerende eller repræsentant for en virksomhed, der overvejer at indgå aftale om praktik, kan du læse mere om de forskellige praktikordninger under de enkelte uddannelser. Endvidere driver Aalborg Universitet en jobbank.

Læs mere

Konsulentvirksomhed

Konsulentvirksomhed

Nogle af de vidensgrupper der er tilknyttet Institut for Kommunikation og Psykologi, tilbyder konsulentydelser enten til private eller virksomheder.

Læs mere