AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

vis_uddannelse

Psykologi

Den psykologiske videnskab beskæftiger sig med, hvordan mennesker tænker, føler, oplever og handler i bestemte sammenhænge. På uddannelsen undervises i forskellige teoretiske indgangsvinkler til psykologien: dels det enkelte menneske og fænomenet personlighed og dels mennesket i relation til samfundet, herunder fx familiens betydning. Psykologi handler således i høj grad om menneskets samspil med dets medmennesker og omgivelser; om hvordan vi oplever verden, og hvorledes vi danner mening og sammenhæng i vores oplevelser. På psykologistudiet er interessen blandt andet rettet mod tænkning og følelser, identitet og udvikling, mod både indre motivationer og ydre påvirkninger såvel som gruppeprocesser og individualpsykologiske dynamikker. Psykologistudiet omfatter også mennesket som biologisk væsen og biologiske processer som hukommelse og opmærksomhed.

Læs mere på psykologi.aau.dk