Institut for Kommunikation og Psykologi

Til nuværende studerende

Denne side er til dig, der er studerende på en uddannelse under institut for Kommunikation og Psykologi. Her finder du en masse praktisk information om uddannelserne; studieform, projektarbejde, semesteropbygning, studieordninger, formalia, hvem der er hvem og så videre.

studerende mødes på gangen
Se liste over instituttets uddannelser

Institut for Kommunikation og Psykologi

Til nuværende studerende

Denne side er til dig, der er studerende på en uddannelse under institut for Kommunikation og Psykologi. Her finder du en masse praktisk information om uddannelserne; studieform, projektarbejde, semesteropbygning, studieordninger, formalia, hvem der er hvem og så videre.

Se liste over instituttets uddannelser
studerende mødes på gangen

Kontakt din studievejleder

Find kontaktinformation til din studievejleder eller dit studie. Studievejlederne er ofte selv studerende, og de har derfor et nært kendskab til uddannelserne struktur og indhold, studiemiljø, eksamensformer, merit, praktik og meget mere. Studievejledninger er både for dig, der er studiesøgende og er interesseret i at høre mere om et studie, og for dig der er nuværende studerende.

Gå til studievejledning

For studerende på...

 • Kommunikation og Digitale Medier

  Gå til hjemmesiden for Kommunikation og Digitale Medier, hvor du finder informationer samt regler retningslinjer for dig, der er studerende på uddannelsen.

  Klik her

 • Kunst og Teknologi

  Gå til hjemmesiden for Kunst og Teknologi, hvor du finder informationer samt regler retningslinjer for dig, der er studerende på uddannelsen.

  Klik her

 • Musik

  Gå til hjemmesiden for Musik, hvor du finder informationer samt regler retningslinjer for dig, der er studerende på uddannelsen.

  Klik her

 • Musikterapi

  Gå til hjemmesiden for Musikterapi, hvor du finder informationer samt regler retningslinjer for dig, der er studerende på uddannelsen.

  Klik her

 • Psykologi

  Gå til hjemmesiden for Musikterapi, hvor du finder informationer samt regler retningslinjer for dig, der er studerende på uddannelsen.

  Klik her

 • Master i IKT og Læring

  Læs mere om masteruddannelsen i IKT og Læring

  Klik her

AAU Student App

AAU Student App er et digitalt værktøj til dig, som er studerende på AAU. Appen er designet til at gøre dit studieliv nemmere – du får hurtig adgang til de vigtigste og mest relevante informationer for dit studieliv på AAU og kan samtidig abonnere på studierelevante nyheds- og eventkanaler.

Hent AAU Student App

Nyttige links

 • Dispensationer

  Se hvilke former for dispensation, du har mulighed for at søge, samt hvordan du søger.

  Læs mere

 • GDPR for studerende

  Her kan du se hvad du skal være opmærksom på ved GDPR på dit arbejde eller studie. Du kan fx finde guides, skabeloner og svar på dine GDPR-spørgsmål.

  Læs mere

 • Gruppe- og projektarbejde på AAU

  På Aalborg Universitet laver du projektarbejde sammen med dine studiekammerater på hvert semester. Projektarbejde i grupper gør dig til en del af et fagligt og socialt fællesskab.

  Læs mere

 • Hvem er hvem

  På universitetet er der rigtig mange titler og jobbeskrivelser, og det kan derfor være lidt svært at finde rundt i, hvem der er hvem, og hvad de kan hjælpe dig med. På denne side finder du en oversigt over nogle af de personer, du helt sikkert vil støde på i løbet af din studietid.

  Læs mere

 • IT-support for studerende

  Er du ny studerende på Aalborg Universitet, finder du her vigtig viden, om IT på Aalborg Universitet.

  Læs mere

 • Merit

  Merit er en godkendelse af, at et eller flere fag eller et eller flere semestre, som du har læst på en anden uddannelse, kan erstatte fag eller hele semestre på den uddannelse, du er indskrevet på.

  Læs mere

 • Ophavsret/copyright på AAU

  Som studerende eller ansat ved Aalborg Universitet (AAU) har man kontakt med mange former for medier. Disse er omfattet af ophavsretsloven og på denne side får du et overblik over de elementer af loven, du bør vide noget om, når du anvender, tekster, billeder, film eller andre medieformer i din tilknytning med universitetet.

  Læs mere

 • PBL på AAU

  På Aalborg Universitets uddannelser laver de studerende problemorienteret projektarbejde i grupper i overensstemmelse med AAU’s læringsmodel, Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL).

  Læs mere

 • Projektarbejde på AAU

  På Aalborg Universitet skal du skrive spændende projekter sammen med dine studiekammerater. Studieformen hedder problemorienteret projektarbejde, eller "Aalborg-modellen", og er højt respekteret i ind- og udland.

  Læs mere

 • Projektorienteret forløb (praktik)

  Det har stor værdi på dit cv, at du har samarbejdet med en virksomhed, fx ved at have været et semester i en virksomhed. Praktik er en integreret del af mange uddannelser på AAU, og det kan give dig den første forsmag på jobsøgning og arbejdslivet.

  Læs mere

 • Regler for prøver/kandidatspeciale/eksaminer på AAU

  De gældende regler for prøver på AAU er beskrevet i eksamensordningen. Her står bl.a. beskrevet regler og procedurer for skriftlige og mundtlige eksamener samt information om, hvad der er tilladt ved de forskellige eksamensformer.

  Læs mere

 • Aalborg Universitetsbibliotek (AUB)

  AUB er for studerende på bachelor-, kandidat- og efter- og videreuddannelser. AUB leverer materiale som eksempelvis bøger og artikler, vejledning til søgning, eller du kan bruge AUB som studiested.

  Læs mere

 • Det digitale projektbibliotek

  Søg inspiration i tidligere studenterprojekter. Aalborg Universitets Projektbibliotek varetager online publicering af digitale udgaver af afgangsprojekter og specialer fra hele universitetet, og formidler disse som væsentlige videnprodukter fra AAU. Fra juni 2008 er alle afhandlinger fra Aalborg Universitet registreret og synliggjort i Det Digitale projektbibliotek: Bachelor, Professionsbachelor, Master/MBA og Kandidat.

  Læs mere

 • Tilgængeligt software

  Her kan du finde information om den software, du kan benytte eller få rabat på som studerende på Aalborg Universitet fx Colourbox.

  Læs mere

 • STADS-selvbetjening på AAU

  Stads er Aalborg Universitets studieadministrative system. Som studerende har du adgang til Stads-Selvbetjening, hvor du tilmelder dig undervisning, ser eksamensresultater og kan trække diverse udskrifter. På denne side finder du alt relevant Stads-information for studerende.

  Læs mere

 • AAU mail

  Som studerende på Aalborg Universitet har du en AAU-mailkonto. Det er vigtigt, at du læser mails, som bliver sendt til din AAU-mail. Du kan tilgå din konto via Outlook, et andet mailprogram eller AAU webmail.

  Læs mere

 • Digitale Eksamensbeviser

  Digitale Eksamensbeviser samt information vedr. eksamensbeviset helt generelt fx bortkomne beviser, navneskift, verificering og deling med tredjeparter.

  Læs mere

 • Eksamensregler

  Klik her

Studiemiljø på CREATE_Rendsburggade 14

For dimittender

AAU karriere og AAU Alumni henvender sig til dimittender og overbygningsstuderende på Aalborg Universitet. På siderne finder du muligheder for vejledning, networking og meget mere.

Studiemiljø på CREATE_Rendsburggade 14
AAU KarriereAAU Alumni

Uddannelsernes Studienævn

 • Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier

  Under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier tilhører bacheloruddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier med specialisering inden for Kommunikation, Informationsvidenskab og Interaktive Digitale Medier. Derudover tilhører kandidatuddannelsen i Kommunikation, Oplevelsesdesign, Information Studies og Interaktive Digitale medier også under studienævnet.

  Læs mere

 • Studienævnet for Kunst, Sundhed og Teknologi (KunST)

  Under Studienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi (KunST) tilhører bacheloruddannelsen i Kunst og Teknologi, Musik og Musikterapi samt kandidatuddannelsen i Musik og Musikterapi

  Læs mere

 • Studienævnet for Psykologi

  Under Studienævnet for Psykologi tilhører bachelor- og kandidatuddannelsen for Psykologi

  Læs mere

 • Studienævnet for Masteruddannelsen i IKT og Læring

  Under studienævnet tilhører Masteruddannelsen i IKT og Læring. På siden finder du information om uddannelsens organisation, kvalitetssikring, evaluering og referater af studienævnsmøder.

  Læs mere