Stydienævnet for master i ikt og læring

Evaluering på Master i IKT og Læring

Evaluering

 • +

  Studiemiljøevaluering MIL

  Studienævnet for ikt og læring (mil)

  Studiemiljøet sætter rammerne for studerendes dagligdag og har en væsentlig betydning for læring og trivsel. Den vigtigste kilde til viden om studiemiljøet og dertilhørende forbedringspotentialer er de studerende.

  Studiemiljøevaluering Forår 2020 pdf
  Studiemiljøevaluering Efterår 2020 pdf
  Studiemiljøevaluering Forår 2021 pdf
  Studiemiljøevaluering Efterår 2021 pdf


  Studiemiljø på AAU

  Studiemiljørådet udarbejdede i foråret 2017 en strategi for studiemiljø. Strategien adskiller sig fra andre strategier på Aalborg Universitet ved i høj grad at være baseret på indsatser, hvor de studerende bidrager med deres perspektiv på de udfordringer, universitetet står overfor. Studerende blev således inddraget i alle indsatser gennem udviklingsprojekter, analyser, interviews, og lignende.

  aau studiemiljø

 • +

  Evaluering MIL 2020

  Master i ikt og læring (MIL):

   
  Kernemodul 1. IKT-baserede læreprocesser E20 pdf pdf
  Kernemodul 2. IKT og interaktionsdesign E20 pdf
  Kernemodul 3. IKT og læring i organisationer E20 pdf
  Kernemodul 4. IKT og didaktisk design E20 pdf
  Valgmodul: Computational thinking - Design og deltagelsespraksisser E20 pdf
  Valgmodul: Design og brug af videoaktiviteter i lærings- og samarbejdsprocesser E20 pdf
  Valgmodul: Pædagogisk og faglig styrkelse af lærersamarbejdet med it-læringsplatforme E20 pdf
  1. års projektmodul: Ikt i læreprocesser – brug og betydning F20 pdf
  Masterprojekt F20 pdf
  Valgmodul: Brugerpraksisstudier som grundlag for innovation og design af IKT-systemer F20 pdf
  Valgmodul: Digitale kompetencer i og på tværs af fagområder F20 pdf
  Valgmodul: Spil og designprocesser i det 21. århundrede F20 pdf
  Valgmodul: Videoanalyse til forståelse og udvikling af læring F20 pdf
 • +

  Evaluering MIL 2021

  Master i ikt og læring (MIL):

   
  Kernemodul 1. IKT-baserede læreprocesser E21 pdf
  Kernemodul 2. IKT og interaktionsdesign E21 pdf
  Kernemodul 3. IKT og læring i organisationer E21 pdf
  Kernemodul 4. IKT og didaktisk design E21 pdf
  Valgmodul: Computational thinking i et pædagogisk og didaktisk perspektiv E21 pdf
  Valgmodul: Dialogisk undervisning, perspektiver og praksis E21 pdf
  Valgmodul: Hybridundervisning E21 pdf
  1. års projektevaluering F21 pdf
  Masterprojekt F21 pdf
  Valgmodul: Globale maker spaces og eksperimenterende fællesskaber F21 pdf
  Valgmodul: Digitale kompetencer i og på tværs af fagområder F21 pdf
  Valgmodul: Spil, læring og designprocesser F21 pdf
 • +

  MIL evalueringer før 2020