Stydienævnet for master i ikt og læring

aftagerpanel

Aftagerpanel for Master i ikt og læring

MIL's aftagerpanel har til funktion at drøfte spørgsmål inden for uddannelsesområdet og mødes en gang årligt med MIL's koordinationsgruppe, hvor der diskuteres forskellige aspekter ved masteruddannelsens fremtidige udvikling og kvalitetsmæssige sikring. Formålet med aftagerpanelet er at sikre en dialog mellem MIL uddannelsen og aftagerne om uddannelsens kvalitet og løbende at sikre uddannelsens relevans for samfundet.
 

Sammensætning

MIL's aftagerpanel vælges for fire år ad gangen, hvorefter sammensætningen revurderes og et nyt aftagerpanel nedsættes for de næste fire år. Det tilstræbes, at der sker en løbende udskiftning af medlemmerne samtidig med, at kontinuiteten bevares. Der sigtes desuden efter en bred erhvervsmæssig sammensætning, jf. Det Humanistiske Fakultets bestemmelser for aftagerpaneler på Aalborg Universitet.

MIL's aftagerpanel i valgperioden 2015-2019 består af følgende:

  • Chefkonsulent David Garde-Tschertok, LIFE Learning Centre, Novo Nordisk Fonden
  • Chefkonsulent Søren Nielsen, Kontor for Digitalisering, Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet
  • Uddannelseschef Ulla Bjerre-Christensen, Steno Diabetes Center
  • Projektleder og digitaliseringskonsulent Mads-Peter Galtt, Fredensborg Kommune
  • Udviklingschef Bettina Lundgaard, It-vest

 

referater

2020