Institut for Kommunikation og Psykologi

Frederik Stjernfelt og David Budtz Pedersen

Stjernfelt og Budtz i gang med nyt forskningsprojekt om det antropologiske fundament for demokrati

Frederik Stjernfelt og David Budtz Pedersen fra Aalborg Universitet skal med en bevilling fra Carlsbergfondet undersøge forholdet mellem filosofisk antropologi og politisk teori i forskningsprojektet ’Humanity Contested’. Projektet munder ud i en bog, der skal bidrage til debatten om demokratiets fremtid.

Lagt online: 15.03.2021

Foto AAU: Frederik Stjernfelt og David Budtz Pedersen

Målet med projektet, ’Humanity Contested’, er at kaste nyt lys over forholdet mellem filosofisk antropologi og politisk teori. Hypotesen er, at en facetteret filosofisk antropologi, der integrerer forskellige historiske og aktuelle videnskabelige bidrag til forståelse af mennesket, vil være i stand til at etablere en ny ramme for analysen af politiske ideologier og deres nuværende status.

Spørgsmål om omfordeling, klima, identitet, rettigheder og adfærdsregulering indebærer forskellige syn på filosofisk antropologi, som dette projekt søger at kortlægge og integrere.  

Projektet munder ud i en monografi, der skal bidrage til den igangværende globale debat om demokratiets fremtid samt give klare pointer til forståelse af nuværende og fremtidige demokratiske kriser og reaktioner.

Yderligere information

Projektets titel: Humanity Contested.

Carlsbergfondet har støttet projektet med 888.000 kr.

Yderligere information om bevillingen på Carlsbergfondets hjemmeside.

Kontakt:

David Budtz Pedersen, davidp@hum.aau.dk

Frederik Stjernfelt, stjern@hum.aau.dk