Institut for Kommunikation og Psykologi

Mand med solbriller og blindestok, der sidder på en bænk

Nyt forskningsprojekt skal undersøge tilbud til nyblinde

To forskere fra Aalborg Universitet skal i samarbejde med Dansk Blindesamfund undersøge indsatsen for mennesker der mister synet. Projektet har fokus på livskvalitet og forebyggelse af angst og depression.

Lagt online: 11.01.2021

Hvert år rammes mere end 2.000 mennesker i Danmark af alvorligt synstab enten pludseligt eller gradvist. Når man mister synet, påvirker det en lang række andre funktioner i dagligdagen som at køre bil, lave mad eller gå på arbejde.

Interesseorganisationen Dansk Blindesamfund tilbyder kurser til nyblinde, men der findes meget få undersøgelser af denne type tilbud. Derfor skal to forskere fra Aalborg Universitet i samarbejde med Dansk Blindesamfund evaluere og videreudvikle indsatsen overfor mennesker, der for nyligt er blevet ramt af et synshandicap og derfor skal lære at mestre livet med alvorligt synstab. Lektor Chalotte Glintborg, der er leder af projektet, siger:

- Med det her projekt får vi mulighed for at finde ud af, hvad den rehabilitering, der allerede finder sted hos Dansk Blindesamfund, betyder for mennesker, der rammes af synstab, og hvordan vi kan forbedre denne indsats.

En helhedsorienteret tilgang

Med undersøgelsen ønsker forskerne at sætte fokus på, hvordan sygdommen påvirker nyblinde følelsesmæssigt, altså de psykosociale aspekter. Tidligere forskning viser nemlig, at tab af synet typisk kan påvirke både identitet og livskvalitet, hvilket kan komme til udtryk i form af depression, angst og vanskeligheder ved at danne nye relationer. Chalotte Glintborg siger:

- Jeg mener, det er vigtigt, at man inddrager alle aspekter i rehabilitering og skærper den psykosociale del af rehabiliteringen af nyblinde. Funktionel genoptræning fungerer generelt godt i Danmark, men der mangler psykosociale indsatser, og derfor er udbyttet af den samlede rehabilitering ikke optimal. Mange bliver efterladt med depression, angst og forringet livskvalitet. Vores fokus er derfor på, om kurserne er med til at forebygge disse følger, og om den helhedsorienterede tilgang, hvor den psykosociale del inkluderes, øger udbyttet af den samlede rehabilitering.

Konkret skal de to forskere følge borgere, som deltager i Dansk Blindesamfunds kurser for nyblinde. Kurserne giver støtte og rådgivning, tilbud om førerhunde og sociale arrangementer i de lokale kredse. På kurserne lærer deltagerne at bruge hjælpemidler og andre teknikker for at kunne fungere så selvstændigt som muligt i hverdagen. Deltagerne støttes også i at bearbejde deres psykiske reaktion på synstabet og til at fastholde og udvikle sociale netværk og aktiviteter.

På længere sigt er intentionen ifølge Chalotte Glintborg, at den psykosociale dimension vinder bredt indpas i indsatsen over for borgere med synshandicap.

For yderligere information

Lektor Chalotte Glintborg på mail cgl@hum.aau.dk eller tlf. 6114 5665

Videnskabelig assistent Ida Hejlesen på mail ikh@hum.aau.dk eller tlf.  9940 3133