Institut for Kommunikation og Psykologi

Genoptræning på Hammel Neurocenter

National undersøgelse skal systematisk måle tilfredsheden med rehabilitering efter hjerneskade

Med 5 mio. kroner i ryggen fra Sundhedsstyrelsen skal en national undersøgelse nu for første gang systematisk måle tilfredsheden med rehabiliteringen efter erhvervet hjerneskade på landsplan. Både patienter og pårørende skal spørges. Målet er at kunne tilbyde en endnu bedre rehabilitering.

Lagt online: 13.05.2019

Foto: Hammel Neurocenter

Årligt får cirka 20.000 mennesker i Danmark hjerneskade som følge af en sygdom eller ulykke. Ca. en tredjedel af disse får efterfølgende tilbudt genoptræning. Aalborg Universitet og Regionshospitalet Hammel Neurocenter har taget initiativ til at undersøge tilfredsheden med denne rehabilitering hos patienter og pårørende.

- Undersøgelsen kan give os noget helt afgørende: Hvad siger dem, det hele handler om?

Sådan lyder det fra formand Merete Stubkjær Christensen fra styregruppen bag den nationale undersøgelse INDTRYK & UDTRYK.

- Efter et rehabiliteringsforløb skal patienter og pårørende tilbage og leve det liv, de ønsker. Derfor er deres mening om, hvad rehabiliteringsforløbet skal være, indeholde og sætte af mål, utrolig afgørende. Vi håber, at undersøgelsen vil lære os noget om, hvordan vi kan skabe en bedre rehabilitering, så endnu flere mennesker kan komme bedre tilbage i deres eget liv efter en erhvervet hjerneskade, siger Merete Stubkjær Christensen, der til daglig er ledende overlæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Første gang nogensinde

Det er første gang nogensinde, at regioner og kommuner fra hele landet går sammen om en national undersøgelse på området. Undersøgelsens faglige projektleder Chalotte Glintborg fra Aalborg Universitet siger:

- Det er ikke altid dét, som de professionelle vurderer, som er mest betydningsfuldt set med patientens øjne.

Ifølge Chalotte Glintborg har der ikke været stor tradition for at udforske indefra-perspektivet fra patienter og pårørende i Danmark.

- Professionelle har gode hensigter med de faglige indsatser, men hvordan opleves indsatserne af personer, der er ramt af en hjerneskade og deres pårørende? Det kan denne undersøgelse gøre os klogere på og med et brugerperspektiv danne grundlag for forbedringer af praksis, tilføjer Chalotte Glintborg.

Cirka 10.000 patienter og pårørende vil blive tilbudt at deltage i undersøgelsen, der gennemføres ved hjælp af et nyt it-redskab, der er udviklet til formålet. Herudover bliver der uddannet personale til at foretage mere dybdegående fokusgruppeinterviews i alle landets regioner. Samtlige fem regioner og 68 kommuner deltager i undersøgelsen.

På tide at sætte ind

INDTRYK & UDTRYK er sat i gang i forlængelse af en rigsrevisionsrapport fra 2016 og et efterfølgende servicetjek på hjerneskadeområdet fra 2017, hvor anbefalingen blandt andet var at arbejde systematisk med brugerinddragelse og -tilfredshed.

I patientforeningen Hjerneskadeforeningen, der er med i styregruppen bag undersøgelsen, er der tilfredshed med, at patienternes perspektiv nu bliver sat på dagsordenen.

- Sundhedsstyrelsens servicetjek på hjerneskadeområdet viste, at patienterne med hjerneskade føler sig meget uden for i processen, når de er i rehabiliteringsforløb. Derfor er det på høje tid, at patienter og pårørende høres om deres oplevelser, ideer, tanker og ønsker i forbindelse med rehabiliteringsforløbet. Ikke mindst på det kommunale område er der udfordringer med rehabiliteringen, og jeg tror, at undersøgelsen kan gøre en kæmpe forskel, hvis resultaterne vel at mærke bruges til noget, siger direktør Morten Lorenzen fra Hjerneskadeforeningen.

 

Fakta

  • Undersøgelsen INDTRYK & UDTRYK løber fra 1. maj 2019 til 2020
  • Initiativtager til undersøgelsen er Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.
  • I spidsen for undersøgelsen står en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra de fem regioner, Københavns, Greve, Esbjerg, Horsens og Aalborg kommuner, patientforeningerne Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen samt Dansk Selskab for Neurorehabilitering.
  • Læs mere om undersøgelsen på www.indtryk-og-udtryk.dk
  • En film om undersøgelsen kan ses her: www.indtryk-og-udtryk.dk/praesentationer
  • Eksempel på et spørgeskema kan ses her: www.indtryk-og-udtryk.dk/materialer

 

Kontaktpersoner

Styregruppeformand Merete Stubkjær Christensen: 3054 2369 / 7841 9001 / merete.stubkjaer.christensen@midt.rm.dk

Faglig projektleder Chalotte Glintborg: 6114 5665 / cgl@hum.aau.dk

Organisatorisk projektleder Susanne Lillelund: 7841 9056 / 2051 5387 / susanne.lillelund@rm.dk