Institut for Kommunikation og Psykologi

Lektor og medstifter af LEAD enter next level Claus Westergård Elmholdt

Humanister tager gazellespringet for andet år i træk

Tre humanistiske forskere fra Aalborg Universitet dannede i 2013 virksomheden LEAD enter next level, der arbejder med ledelses- og talentudvikling. I dag tæller virksomheden 33 medarbejdere og er netop blevet kåret til Gazellevirksomhed for andet år i træk. Vekselvirkningen mellem forskning og praksis spiller en afgørende rolle i succesen.

Lagt online: 20.01.2020

Billedtekst: Lektor og medstifter af LEAD enter next level Claus Westergård Elmholdt

Gazeller er kendt for deres utrolige hurtighed, og i businessverdenen beskriver gazelle en virksomhed, hvis resultat mindst er fordoblet i løbet af de seneste fire år. Det er netop, hvad LEAD enter next level har opnået for andet år i træk med en omsætning på 36 millioner kroner. Virksomheden er startet af tre humaniora-forskere fra AAU, nemlig Kristian Dahl, Thor Molly-Søholm og Claus Elmholdt.

De tre psykologer udviklede forretningskonceptet for en erhvervspsykologisk konsulentvirksomhed bl.a. på baggrund af deres forskning inden for ledelses- og organisationspsykologi og mere specifikt effektive ledergrupper, grænsekrydsende ledelse og Leadership Pipeline.

Leadership Pipeline er en tilgang til ledelse og talentudvikling, hvor man afdækker, hvad ledere skal kunne på forskellige organisatoriske niveauer og i forskellige roller, og hvordan de skal spille sammen med hinanden og med medarbejderne, kunderne eller borgerne for at få organisationen til at fungere som helhed.

Det viste sig, at der i Danmark var kæmpe efterspørgsel på sådanne kompetencer særligt i det offentlige, så virksomheden fik hurtigt fart og tæller i dag 33 medarbejdere. På referencelisten er foruden en lang række kommuner og statslige institutioner som Moderniseringsstyrelsen og Politiet også private virksomheder som Nykredit, TDC, Coop og Novo Nordisk.

Forskningen kommer ud og leve

De tre forskere bidrager hver med viden fra deres egne forskningsspecialer, som de implementerer i praksis. Og heri ligger ifølge medstifter og lektor Claus Elmholdt en del af motivationen for at starte og drive en virksomhed. Han siger:

- Vi bør gøre det, både fordi der er et forretningspotentiale, men også fordi det er den bedste måde at få forskningen ud og leve. Vi har som humanistiske erhvervspsykologiske forskere rigtig meget at bidrage med, som kan hjælpe ledere og organisationer med at lykkes i en kompleks og foranderlig verden.

Ifølge Claus Elmholdt ligger virksomhedens vækstpotentiale dels i at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, og dels i kontinuerligt at udvikle nye koncepter og services baseret på den nyeste forskning.

Virkelighedens problemer genererer mere relevante forskningsspørgsmål

Vekselvirkningen mellem forskning og praksis er et vigtigt element for Claus Elmholdt, der stadig er tilknyttet Institut for Kommunikation og Psykologi i et lektorat på halv tid:

- Det har været utroligt lærerigt selv at være med til at starte en virksomhed, når man forsker i ledelse og organisering. Det skaber en indsigt, som jeg faktisk kan trække tilbage i min forskning i forhold til at stille relevante og interessante forskningsspørgsmål. Det giver også lyst til at lave praksisnær forskning, hvor man tager fat i nogle af de problemer, som ledere rent faktisk bokser med i deres organisation.

En afledt effekt af den forskningsbaserede virksomhed er, at den skaber arbejdspladser for universitetets studerende. Således har LEAD enter next level aftaget rigtig mange kandidater fra Aalborg Universitet, bl.a. Stephanie Semay Bäckström, Rasmus Thy Grøn, Nicole Baandrup Nielsen og senest Andrea Søndergaard Poulsen.

Hvis du vil vide mere

LEAD enter next level

Udvalgte bøger:
Leadership pipeline i den offentlige sektor af Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm

Effektive ledergrupper af Claus Elmholdt m.fl.

Ledelsespsykologi af Claus Elmholdt m. fl.

Se også artikel i Magisterbladet: Forskere skabte millionforretning på humanistisk viden

Kontakt

Lektor og og medstifter af LEAD enter next level Claus Elmholdt, tlf. 2614 5157 / e-mail elmholdt@hum.aau.dk

Kommunikationsmedarbejder Susanne Togeby, tlf. 9949 9059 / e-mail susannet@hum.aau.dk