Institut for Kommunikation og Psykologi

Bogstaver i forskellige farver

Forskningen i synæstesi bliver nu mere tilgængelig

Synæstesi er en særlig måde at sanse, som kun opleves af en lille del af befolkningen. Mange finder først relativt sent i livet ud af, at de har synæstesi, og vil gerne vide, hvad det betyder. Aurore Zelazny fra Aalborg Universitet har derfor startet en blog, hvor hun formidler forskningen i synæstesi.

Lagt online: 19.02.2021

I en skoleklasse på 25 vil en elev statistisk set opleve verden på en helt særlig måde. Det kan fx være oplevelsen af, at alfabetets bogstaver har bestemte farver, eller at visse ord fremkalder en bestemt smag i munden. Fænomenet, hvor to forskellige sanseindtryk kombineres, kaldes synæstesi og findes altså hos ca. fire procent af befolkningen.

Mange mennesker med synæstesi ved ikke, at de oplever verden på en anden måde end de fleste andre, og de er derfor typisk i 20’erne, 30’erne eller 40’erne, før de ved et tilfælde finder ud af, at de er anderledes. Der sker, når de nævner noget, der er karakteristisk for deres synæstesi, for et andet menneske, og den anden undrer sig. For det andet menneske har nemlig ikke denne særlige forbindelse mellem sanseindtryk. Aurore Zelazny, der er ph.d.-studerende på Aalborg Universitet, fortæller:

- Mange mennesker, der finder ud af, at de har synæstesi, har mange spørgsmål. I starten er de meget forvirrede og føler sig lost. De taler ikke om deres synæstesi med andre, da de er bange for at mennesker omkring dem ikke tror på det, eller vil grine af dem. Det er svært at finde videnskabelig information. Ofte er det for mystisk.

Aurore Zelazny mener derfor, at det er vigtigt at sprede opmærksomhed om fænomenet, så mennesker med synæstesi - og alle andre - har et sted at få troværdig information. Hun har nu startet bloggen, synesthesiascience.wordpress.com.

Over 70 bekræftede former for synæstesi

Synæstesi opstår ved at en sansemæssig oplevelse, ofte kaldet inducer (”frembringeren"), forårsager en anden sansemæssig oplevelse, ofte kaldet concurrent ("samtidig"). Inducere og concurrenter kan være meget forskellige. For eksempel kan musik udløse oplevelsen af farver, ord kan udløse oplevelsen af smag i munden, eller ugedage kan udløse en oplevelse af placering i rummet.

Da der findes mange forskellige typer af sanseindtryk, og de forskellige sanseindtryk i princippet kan kombineres med hinanden i alle kombinationer, kan der eksistere rigtig mange forskellige former for synæstesi. På Aurore Zelaznys blog findes et link til en oversigt over alle videnskabeligt bekræftede typer af synæstesi. På nuværende tidspunkt rummer listen over 70 forskellige, men flere kommer til efterhånden som forskerne afdækker dem. Farver er ofte involveret og en meget almindelig form for synæstesi er “grafem-farvesynæstesi”, der dækker over, at tegn udløser en farveoplevelse, som nævnt i eksemplet med alfabetet, hvor bogstaver udløser en bestemt farveoplevelse.

Synæsteter har helt normale evner

Synæstesi er et sjældent neurologisk fænomen, men betragtes ifølge Aurore Zelazny ikke som en lidelse. Synæsteter har helt normale evner, og synæstesi kan nærmest beskrives som et ekstra lag. Synæstesi handler om, hvordan man begriber ting, og der er intet overnaturligt ved fænomenet. Selv om der fx findes en form for aura-synæstesi, betyder det ikke, at mennesker med denne type synæstesi har en særlig evne til at aflæse aura. To mennesker med aura-synæstesi vil have forskellige oplevelser, så deres aura-synæstesi handler udelukkende om, hvilke sanseindtryk en person fremkalder hos netop dem.

Forskerne prøver i øjeblikket at afdække, hvad synæstesi kommer af, og en hypotese er, at synæstesi kan være en læringsstrategi. For at undersøge det, har forskerne blandt andet undersøgt læsestrategier ved at kigge på øjenbevægelser. Dermed har man fundet ud af, at nogle typer synæstesi måske kan gøre, at man læser langsommere, fordi synæstetens øjne fx fokuserer på ordets farve i stedet for betydningen af ordet, når han eller hun læser. Det kan være et problem, fordi det ikke nødvendigvis er de mest betydningsfulde ord, der har de mest fremtrædende farver.

Kan se smerte

Aurore Zelazny fortæller, at nogle mennesker med synæstesi kan være særligt sensitive. Det kan være, at lys opleves for skarpt, eller lyd for højt. Men forskerne ved endnu ikke, hvordan tingene hænger sammen.

Ifølge Aurore Zelazny er det vigtigt, at sundhedsprofessionelle kender til synæstesi. Som eksempel nævner hun, at mennesker med migræne kan have en form for synæstesi, hvor de fysisk kan se smerten, hvilket kan gøre smerten værre.

Et andet eksempel på vigtigheden af at udbrede kendskabet til synæstesi i sundhedsvæsnet er, at mennesker fejlagtigt er blevet behandlet for skizofreni, når de i virkeligheden har synæstesi. Så det er vigtigt, at læger ved, at fænomenet findes og kender de videnskabelige fakta.

Yderligere information

Læs mere om synæstesi på den nye blog: synesthesiascience.wordpress.com

Følg Aurore Zelazny, Pauline Cantou, Maria Nordfang og Thomas Alrik Sørensens forskning om synæstesi på syn.aau.dk.

Kontakt:

Ph.d.-stipendiat Aurore Zelazny, E-mail: aurore@hum.aau.dk

Kommunikationsmedarbejder Susanne Togeby, tlf: 9940 9059/e-mail: susannet@hum.aau.dk