Institut for Kommunikation og Psykologi

AAU skal indsamle erfaringer med onlineundervisning under corona-pandemien

AAU skal indsamle erfaringer med onlineundervisning under corona-pandemien

10 videregående uddannelsesinstitutioner er gået sammen om at indsamle erfaringer med den onlineundervisning, der fandt sted, mens uddannelsesstederne var fysisk lukkede under corona-pandemien. Projektet skal blandt andet undersøge, hvornår det giver mening at inddrage digitale metoder. Alle undervisere og studerende på Humaniora på Aalborg Universitet inviteres til at deltage i undersøgelsen.

Lagt online: 28.05.2020

Af Susanne Togeby (tekst). Foto: AAU.

Da corona-pandemien lukkede store dele af Danmark, og vi alle skulle holde fysisk afstand, måtte undervisere og studerende på AAU og landets øvrige videregående uddannelser få undervisningen til at fungere på nye måde. Vejledningsmøder i grupperum blev afløst af teams-møder og forelæsninger med talende PowerPoints. Men hvad betyder disse ændrede praksisser egentlig for læring og pædagogik? Kan man f.eks. praktisere online-forelæsninger, hvor man har interaktion og bidrager til refleksion? Kan man engagere sig i undervisning, når man ikke er i samme fysiske rum? Kan man føle sig motiveret, når man er på afstand? Det skal et evalueringsprojekt med deltagelse af 10 videregående uddannelsesinstitutioner inklusive Aalborg Universitet nu indsamle viden om.

Ulla Konnerup er projektleder på AAU og skal sammen med professor Thomas Ryberg fra Institut for Kommunikation og Psykologi stå for dataindsamling og analyse. Hun siger:

- Vi skal afdække, hvad vi har lært; hvad der dur, og hvad der ikke dur i den online undervisning, der har fundet sted under corona-pandemien. Vi vil gerne undersøge, hvornår det giver mening at inddrage digitale metoder, og om man kan opnå det samme pædagogisk og læringsmæssigt. Vi får også et grundlag for at se, om undervisere og studerende har digitale kompetencer, som vi kan bygge videre på, og om vi på grundlag af erfaringerne kan udvide vores digitale praksisser.

Kan digitale metoder understøtte projektbaseret læring?

Ifølge Ulla Konnerup kan man forestille sig, at udvidede digitale praksisser kan give nogle muligheder for kontaktflader på tværs af tid og rum. Det kunne for eksempel være bedre mulighed for at have undervisning og kontakt med studerende, der er på udlandsophold eller i praktik, eller øget samarbejde med eksterne partnere.

- På AAU er vi særligt interesserede i, hvordan vi kan understøtte PBL gennem digitale metode og måske endda kvalificere PBL. Er det for eksempel muligt at have brugerinvolverende aktiviteter, når man ikke er i samme rum? Eller at indsamle empiri, når man ikke har fysiske muligheder, spørger Ulla Konnerup.

AAU’s undervisere og studerende på Humaniora inviteres til at deltage i undersøgelsen

På Aalborg Universitet vil alle undervisere og studerende på Humaniora få tilsendt en survey via e-boks. Dataindsamlingen starter allerede 10. juni, så den kan foregå, mens alle stadig kan huske, hvordan det var.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bevilliget en million kroner til projektet, hvor det overordnede mål er at samle op på de fælles aktuelle erfaringer med onlineundervisning på de videregående uddannelser. Erfaringer som kan bruges til at udvikle institutionernes arbejde med onlineundervisning fremover.

UCN er projektholder for projektet, der foruden Aalborg Universitet gennemføres i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, Aarhus Universitet, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, University College Lillebælt, UC Syd og VIA University College.

Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2020.

Yderligere information

Projektleder Ulla Konnerup, tlf: 2629 6602, e-mail: ullak@hum.aau.dk