AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Som privatperson har du mulighed for at modtage behandlingstilbud gennem de klinikker, der er tilknyttet instituttets uddannelser. Læs mere på de enkelte klinikkers websider:

Center for arbejds- og organisationspsykologi

Centret tilbyder individuelle psykologsamtaler med fokus på stress, angst og depression, udbrændthed eller følger af chikane, mobning, konflikter eller pres i arbejdet. Typisk vil der være tale om intensive og forholdvis kortvarige forløb, som kan omfatte støtte ved tilbagevenden til arbejdet.

Center for arbejds- og organisationspsykologi

Musikterapiklinikken

Musikterapi er et behandlingstilbud til personer, der har svært ved at sætte ord på følelser og tanker. I musikterapi anvendes musikalsk udtryk og samvær til at vise og undersøge, hvad der er svært at sætte ord på. Musikterapiklinikken er en integreret institution under Universitetet og Aalborg Psykiatriske Sygehus. Behandlingerne er et tilbud til alle voksne, unge og børn tilknyttet Psykiatrisk Sygehus.

Børnesprogklinikken

Psykologisk klinik for børn med kommunikative vanskeligheder. Børnesprogklinikken tilbyder et forløb for 7-12 årige børn, der har vanskeligheder med enten at forstå eller udtrykke sig.

Børnesprogklinikken

Stressklinikken

Stressklinikken er under opbygning.

Læs mere her

Universitetsklinikken

Universitetsklinikken ved Aalborg Universitet tilbyder gratis samtaleterapeutisk behandling til borgere i Nordjylland. Behandlingen varetages af studerende på den sidste del af psykologistudiet. Sideløbende får de studerende tæt vejledning og supervision af Universitetsklinikkens stab. Tilbudet er rettet mod personer med eksistentielle problemer, identitets- eller livskriser, sorgreaktioner, angst, depression eller spiseforstyrrelse i lettere til moderat grad.

Universitetsklinikken