AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Konsulentvirksomhed

Konsulentvirksomhed

 Nogle af de forskningsenheder, der er tilknyttet Institut for Kommunikation og Psykologi tilbyder konsulentydelser. Læs mere på de respektive websider:

CAOP - Center for arbejds- og organisationspsykologi

Mange virksomheder ønsker at få bedre indsigt i arbejdsgangene, forholdet mellem kollegerne, den generelle trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. Derfor tilbyder CAOP en række ydelser med det sigte at skabe en konstruktiv og fremadrettet dialog om organisationens udvikling og den samlede strategiske og forretningsmæssige målsætning.

CAOP - Center for arbejds- og organisationspsykologi

Center for Dialog og Organisation

CDO tilbyde virksomheder forskningssamarbejder og konsulentydelser inden for en lang række områder: konflikthåndtering og mediation, organisationsforandringer, dialogtræning, læring, coaching, supervision, proceskonsultation samt medarbejderudvikling.

Center for Dialog og Organisation