AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Computerspil i skolen kan forbedre elevers faglige motivation og samarbejdsevner

Computerspil i skolen kan forbedre elevers faglige motivation og samarbejdsevner

Et netop afsluttet forskningsprojekt viser, at computerspil som Minecraft og Torchlight II kan øge elevers faglige motivation og forbedre samarbejdsrelationer. Det er en vigtig forudsætning, at læreren er spilkyndig og er i stand til at udvikle meningsfulde faglige opgaver til spillene.

Lagt online: 13.06.2017

Det lyder som et drømmescenarie for en elev i 3. klasse at få lov til at spille Minecraft i timen. Men når det viser sig, at computerspil kan have flere læringsmæssige fordele, er der tale om en win-win-situation for både lærere og elever. Forskningsprojektet ”Sæt skolen i spil” har undersøgt anvendelsen af computerspil til at fremme social og faglig inklusion i folkeskolen. Projektet dokumenterer blandt andet, at man kan styrke børns samarbejdsrelationer i skolen gennem brug af computerspil, der kræver samarbejde, som fx Minecraft eller Torchlight II.

Lektor Thorkild Hanghøj fra Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet, som har stået for projektet i samarbejde med andre kolleger fra AAU, kolleger fra Professionshøjskolerne UCC og VIA samt virksomheden Skolen i Spil, forklarer:

- I projektet har vi taget afsæt i at bruge computerspil til at skabe meningsfulde udfordringer for eleverne, som de har skullet løse i fællesskab. Eleverne har f.eks. spillet action-rollespillet Torchlight II, hvor de har kæmpet mod computeren. Eleverne har spillet på den højeste sværhedsgrad. Det betød at de ikke kunne komme frem i spillet uden at udfylde bestemte funktioner, dele viden og koordinere deres fælles taktik. På den måde har eleverne oplevet en gensidig afhængighed i deres samarbejde, som ellers kan være svær at skabe i skolen. Brug af spil som Torchlight II kræver dog, at man som lærer har mod på at kaste sig ud i en anden måde at bedrive undervisning, som både ligger langt fra traditionelle bogsystemer og fra læringsspil.

Projektets didaktiske principper handler især om at udvikle faglige opgaver omkring de fælles udfordringer, som eleverne møder i computerspillene. F.eks. kan eleverne skrive spilguides i dansk, hvor de skal kommunikere til andre, hvordan man bliver godt til at spille Torchlight II. Eller elever kan få øjnene op for, at de kan faktisk kan bruge deres matematiske viden om koordinatsystemer til at kunne navigere i et 3D spil som Minecraft. Derudover har projektet brugt analoge gamificationredskaber til at synliggøre og anerkende elevernes positive sociale adfærd samt deres faglige progression.

Projektets resultater formidles ved to konferencer d. 10/8 i København og d. 15/8 i Aalborg for lærere, lærerstuderende, spiludviklere og andre med interesse for emnet. Læs om konferencerne her.

Senere på året udkommer bogen Sæt skolen i spil, der præsenterer spilredskaber og didaktiske tilgange udviklet i projektet.

Fakta

Sæt skolen i spil-projektet er finansieret af Egmont Fonden og gennemført under ledelse af Aalborg Universitet i samarbejde med Professionshøjskolerne UCC og VIA samt virksomheden Skolen i Spil, som har udviklet idéerne bag projektets didaktiske tilgang. Læs mere om forskningsprojektet Sæt skolen i spil.

Læs mere om virksomheden Skolen i Spil.

For yderligere information kontakt

Thorkild Hanghøj, Mobil: 5172 8367 , e-mail: thorkild@hum.aau.dk