AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Ph.d.-afhandlinger 2005-2013

Ph.d.-afhandlinger 2013

Vibeke Skov: Art therapy. Prevention against the development of depression
Download afhandlingen

Lone Sundahl Olsen: Danske børn med sprogforstyrrelser. En undersøgelse af sprog og kognition hos danske børn med Specific Language Impairment (SLI)
Download abstract på dansk
Download abstract in English
Afhandlingen kan ikke downloades, men to af afhandlingens fire artikler er tilgængelige:
Annoying Danish relatives: Comprehension and production of relative clauses by Danish children with and without SLI in Journal of Child Language, Published online: 03 December 2012
SLI er mere end blot forsinket udvikling af sproglige færdigheder i Psyke & Logos Årg. 31, Nr. 2 (2010)

Charlotte Wegener: Innovation – inside out. Change and stability in social and health care education
Download abstract på dansk
Download abstract in English
Download afhandlingen

Aparna Purushothaman: Empowering Women through Learning to Use the Internet - An Ethnographic Action Research Project To Address The Second Order Digital Divide
Download abstract in English

Martin Führ: Latterfrygt og humorstøtte : Undersøgelser af 11-16-åriges tilbøjelighed til at ty til humor i trængte situationer og til at frygte at blive leet ad
Download abstract på dansk
Download abstract in English
Download afhandlingen

Lena Lippke: En erhvervsskole for alle? Professionelle deltagelsesformer og spændingsfelter mellem faglighed og omsorg
Download abstract på dansk
Download abstract in English
Download afhandlingen

Tom Garner: Game Sound from Behind the Sofa: An Exploration into the Fear Potential of Sound & Psychophysiological Approaches to Audio-centric, Adaptive Gameplay
Download thesis

Ph.d.-afhandlinger 2005-2012

2012

Mads Lindholm (2012): Strategisk indretning - Hvad betyder videnssamfundet for virksomheders indretning, og hvordan kan indretning anvendes strategisk?
Download resumé

Anne-Mette Albrechtslund (2012): Storytelling and identity in online gaming communities – Exploring online culture and communication as narrative practices
Download abstrac in English
Download abstract in Danish

Ronald Vargas (2012): Designing for an inclusive school of informatics for blind students. A learning perspective
Download abstract in English
Download abstract in Danish
Download abstract in Spanish
Download thesis

Tanja Svarre (2012): Automatic indexing in e-government: Improved access to administrative dokuments for professional users?
Download abstract in Danish
Download abstract in English
Download thesis

Carola Maack (2012): Outcomes and Processes of the Bonny Method of Guided Imagery and Music and its Adaptations and Psychodynamic Imaginative Trauma Therapy for Women with Complex PTSD
Download Thesis

Erik Christensen (2012): Music Listening, Music Therapy, Phenomenology and Neuroscience
Download Thesis

Ilan Sanfi (2012): The Effects of Music Therapy as Procedural Support on Distress, Anxiety, and Pain in Young Children under Peripheral Intravenous Access: a Randomised Controlled Trial
Download Thesis

Søren Hald (2012) Music Therapy, Acquired Brain Injury and Interpersonal Ccommunication Competencies. Randomized cross-over study on music therapy in neurological rehabilitation
Download abstract in English
Downbload abstract in Danish
Download Thesis

Anete Mikkala Camille Strand (2012): Enacting the Between - On dis/continuous becoming of/through an Apparatus of
Material Storytelling
Download summery in English
Download resumé på dansk
Download PhD thesis: Book 1 /// Book 2

Thomas Mosebo Simonsen (2012): Identity formation on YouTube - Investigating audio-visual presentations of the self
Download summary in Danish and English
Download PhD thesis

Stine Lindahl Jacobsen (2012):Music Therapy Assessment and Development of Parental Competences in Families Where Children Have Experienced Emotional Neglect - An Investigation of the Reliability and Validity of the Tool, Assessment of Parenting Competencies (APC)
Download PhD thesis

Bolette Daniels Beck (2012): Guided Imagery and Music (GIM) with adults on sick leave suffering from work-related stress – a mixed methods experimental study
Download abstract
Download PhD thesis

2011

Märith Bergström-Isacsson 2011
Music and Vibroacoustic Stimulation in People with Rett Syndrome – A Neurophysiological Study

Music Therapy’s Effects on Mexican Migrant Farmworkers’ Levels of Depression, Anxiety and Social Isolation: A Mixed Methods Randomized Control Trial Utilizing Participatory Action Research / Melody Schwantes 2011
Download thesis

Music-caring within the framework of early intervention. The lived experience of a group of mothers of young children with special needs, participating in a music therapy group / Valgerdur Jonsdottir 2011
Download thesis (pdf)

Dangerous Forms – Playing by the Visual Rules. Ecological Approach to Videogames as Activity / Betty Li Malvang Meldgaard 2011
Download thesis (pdf)

2010

Et aktionsforskningsprojekt om Håndtering af krænkende adfærd i Forsvaret - en praksisdreven undersøgelse af interne rådgiveres kommunikative og organisatoriske kompetencer og roller/Karen Dons Blædel 2010
Download dansk abstract (1 side) (word)
Download dansk resumé (2,5 sider) (word)
Dowbload Abstract in English (word)
Download afhandlingen (pdf)
 

The case of UNAgora: A community of practice approach to facilitate university teacher professional development in ICT and project-oriented problem pedagogy/Mayela Coto, Aalborg University, Department of Communication and Psychology 2010.
Abstract in English (pdf)
Abtract in Danish (pdf)
Thesis (pdf)
 

Developing a Methodology Based on Action Learning to Facilitate the Adoption of ICT in Small and Medium-sized Companies in Costa Rica/Heilyn Camacho Nunez, Aalborg University 2010
Abstract in English
Abtract in Danish
Thesis not available yet

Udviklingsepisoder i ledelsesteams/Anders Ramian Trillingsgaard.Center for Dialog og Organisation, Institut for
Kommunikation, Aalborg Universitet; Udviklingskonsulenterne A/S; Forsknings- og innovationsstyrelsen
Download resumé (pdf)
Download abstract in English (pdf)
Download Indledning og Konklusion (pdf)
Download hele afhandlingen (pdf)

Netreklamens æstetik. En typologisering og medieæstetisk analyse af reklame på annoncewebsites/Iben Bredahl Jessen. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet 2010.
Download resumé.
(Afhandling ikke tilgængelig til download)

Det ufærdige arbejde. Udvikling og vurdering af kvaliteten af socialpædagogisk arbejde.En hermeneutisk udforskning af socialpædagogisk arbejde på døgninstitutioner med henblik på at udvikle forståelser af de psykiske processer heri for derved at kunne kvalificere det yderligere og evaluere kvaliteten af det./Mogens Jensen. Institut for Kommunikation,Aalborg Universitet, juni 2010.
Download resumé
Download afhandling

The development of Criteria for defining sedative music, and its impact on adults with mild, moderate and severe intellectual disability and challenging behavior/Jeff Hooper.
Download thesis (pdf)

Unge og online sociale netværk: En neksusanalytisk undersøgelse af medierede handlinger og offentlige diskurser/Malene Charlotte Larsen, Institut for Kommunikation,Aalborg Universitet 2010

Læs resume
Download afhandling (pdf)

A Field of Resonant Learning. Self-experiential Training and the Development of Music Therapeutic Competencies - A Mixed Methods Investigation of Music Therapy Students’ Experiences and Professional’s evaluation of their own competencies/Charlotte Lindvang, Department of Communication and Psychology, Faculty of Humanities, Aalborg University, Denmark 2010.
Download afhandling

2009

Den Trykte reklames komposition og effekt /Christian Andersen, Institut for Kommunikation 2010.
(findes endnu ikke til download)

The effect of music therapy on spontaneous communicative interactions of young children with cochlear implants/Dikla Kerem. Department of Communikation, Aalborg University 2009.
Download afhandling

Client Perspectives on the Music Experience in Music-centered Guided Imagery and Music/Lisa Summers. Department of Communikation. Aalborg University 2009. 
Download afhandling

2008

Musik i tv-reklamer – En tekstanalytisk undersøgelse/Nicolai Jørgensgaard Graakjær. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet 2008 
Download afhandling

Music Therapy for Post Operative Cardiac Patients - A Randomized Controlled Trial Evaluating Guided Relaxation with Music and Music Listening on Anxiety, Pain, and Mood/Karin Schou. Aalborg Universitet 2008 
Download afhandling

Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. /Tom Nyvang. Aalborg Universitet 2008
Download afhandling

In the Eyes of the Beholder: Introducing participation and ethics to surveillance. /Anders Albrechtslund. Institut for Kommunikation 2008 

Læs resumé

Annotated text databases in the context of the Kaj Munk Archive: One database model, one query language, and several applications. /Ulrik Sandborg-Petersen. Institut for Kommunikation 2008
Download afhandling

Selvstyrende arbejdsgrupper.- Et longitudionelt enkeltcasestudie af de socialpsykologiske problemstillinger, der er forbundet med arbejdsorganisationer og arbejdsorganisatoriske omstillinger, fra en tayloristisk linieorienteret til en gruppebaseret arbejdsorganisering./Bendt Torpegaard Pedersen. Institut for Kommunikation 2008
Download abstrakt på dansk
Download english abstract
Download afhandlingens del 1 og 2

2007

Counter transference in music therapy : A phenomenological study on counter transference used as a clinical concept by music therapists working with musical improvisation in adult psychiatry. / Pedersen, Inge Nygaard. Institut for Kommunikation, 2007. 390 s.
Download afhandling

The practice of music therapy for adults with mental health problems: the relationship between diagnosis and clinical method./Helen Odell-Miller, 2007
Download afhandling

Patchworking as a Metaphor for Learning : Understanding youth, learning and technology. / Ryberg, Thomas. Aalborg. 2007. 453 s. (e-Learning Lab Publication Series; 10).
Download afhandling

Tryk ok for interaktivitet : følgeforskning af TV2/Nord-Digital: Et mediesociologisk brugerspektiv på digitalt interaktivt tv. / Bjørner, Thomas. Aalborg : Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, 2007. 342 s.
Se resumé

2006

Mobilgenerationens Kennedymord? : oplevelse og erindring af World Trade Center-angrebet blandt unge danskere. / Hansen, Tia. Aalborg : Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet, Danmark, 2006.
Læs mere

Psykoterapi - ett rum för mina tankar : om spykoteraipatienters upplevelse av psykoterapi. / Hedström, Ingrid M.. Aalborg : Institut for Kommunikation, 2006. 288 s. 

Internettets sociale mening. - Ph.d.-afhandling ved Institut for Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet. / Vetner, Mikael. 2006.

2005

Syntagmatiske Strukturer : frasestrukturelle beskrivelser af adverbielle udtryk i dansk og finsk. / Kristensen, Susanne Annikki. Instittut for Kommunikation, 2005. 447 s.

Aspects and Elements of the Narrative Matrix : Amendment to PhD dissertation. / Schärfe, Henrik. Aalborg : Aalborg Universitet, 2005.

God IKT-praksis : begreber til evaluering af sundhedsorganisatoriske forandringer ved IT-implementering. / Wentzer, Helle. Aalborg : Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, 2005. 288 s. 
Læs resume 

Parallelprocesser i psykoterapi og supervision : teori, forskning og praksis. / Jacobsen, Claus Haugaard. Aalborg Universitet : Psykologi, Institut for Kommunikation, 2005.
Download afhandling

Domesticering af Digitalt Interaktivt TV i Hjemmet. / Christensen, Lars Holmgaard. 1 udg. Aalborg : Institut for Kommunikation, 2005. 420 s.

Fællesskaber og virkelighed som begivenhed i samværets væsenshistorie - en filosofisk afhandling. / Paulsen, Michael Eric. Aalborg : Institut for Kommunikation, 2005.

Local Design /Kanstrup, Anne Marie. Aalborg Universitet: Institut for Kommunikation, 2005.
Volume I - An inquiry into work practices of local IT-supporters. / 202 s.
Local Design : Volume II - Selected works.

 

Nyere ph.d.-afhandlinger