Institut for Kommunikation og Psykologi

Ph.D.

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der forgår på universitetet. Adgangskravet er en kandidatuddannelse. Som forskerstuderende skal du være tilknyttet et universitet eller en anden højere uddannelsesinstitution, men du kan også samtidig være tilknyttet en virksomhed (erhvervs-ph.d.), hvor projektet gennemføres i et samarbejde mellem en privat virksomhed. På Institut for Kommunikation og Psykologi tilbydes følgende ph.d.-programmer:

Ph.d.-program i Human Centered Communication and Informatics (HCCI)

HCCI er et stimulerende og udfordrende tværfagligt læringsmiljø inden for kommunikation, psykologi og informatik på Aalborg Universitet.

HCCI er funderet i den problem- og projektbaserede lærings- og forskningstradition (Aalborg-modellen for problembaseret læring (PBL)), som opmuntrer studerende til at samarbejde tæt med aktører og forskellige interessenter. Størstedelen af programmet består af aktive forskningsprojekter under supervision og vejledning.

HCCI kombinerer human- og samfundsvidenskabelige discipliner med informations- og kommunikationsteknologier (ikt) med et særligt fokus på interpersonel kommunikation, psykologi og samarbejde. Med udgangspunkt i kommunikation, læring, kognition, emotion, oplevelse og betydningsdannelse og med specialviden om informatik og digitale medier, beskæftiger ph.d.erne sig med analyse og design af nye arbejds- lærings- og oplevelsesbaserede processer og miljøer. Den psykologiske forskning arbejder bl.a. også med kvalitativ metodelære, kognitions- og emotionsforskning samt neurovidenskabelige discipliner.

Ph.d.-program i Human Centered Communication and Informatics (HCCI)

Ph.d.-program i musikterapi

Det internationale ph.d.-program i musikterapi har ph.d.-studerende fra hele verden som samles på et ugekursus to gange om året på AAU. Musikterapiforskningen omfatter såvel teoretiske som kliniske områder og tager udgangspunkt i både effekt- og procesforskning. Der forskes bredt i, hvordan musik skaber relationer og har betydning for f.eks. opmærksomhed, kommunikation og mentalisering.

De kliniske områder, der har været i fokus for forskningen indtil nu, omfatter musikterapi med personer med betydelige funktionsnedsættelser, demens eller psykosociale problemstillinger, personer i neurorehabilitering samt musikterapi inden for psykiatriske, somatiske og palliative behandlingsområder.

Ph.d.-program i musikterapi

 

Ph.d.-program i kulturpsykologi

Programmet sigter mod at styrke  de videnskabelige kompetencer i, og udvide den praktiske anvendelighed af forskellige tendenser inden for kulturpsykologi, som i de sidste to årtier har dannet en tværfaglig ramme om psykologi, antropologi, sociologi og historie. Programmet udmærker sig ved sit fokus på udvikling af nye kvalitative metoder inden for psykologi, en tværfaglig udvikling i forhold til ideer og praksis samt et fokus på æstetik i hverdagslivet.

Ph.d.-program i kulturpsykologi

 

The doctoral programme Interdisciplinary Discourse Studies (InterDisc)

Ph.d.-programmet Interdisciplinary Discourse Studies (InterDisc) er rettet mod ph.d.-studerende, der er interesseret i at studere diskurser i det moderne samfund i bredeste forstand fra tværvidenskabelige, tværfaglige og post-disciplinære perspektiver. Begrebet diskurs omfatter de mange måder, hvorpå sproget bruges, såsom at skrive, tale, kropslige bevægelser, musik eller stilhed. Det indebærer også et socialt konstrueret perspektiv, hvor sociale aktører og handlinger forhandler og skaber betydning, relationer og identiteter.

The doctoral programme Interdisciplinary Discourse Studies

 

Oversigt: