Institut for Kommunikation og Psykologi

Ph.d.-programmet Kommunikation og Psykologi

Forskeruddannelsesprogram for ph.d.-studerende på Institut for Kommunikation og Psykologi

Ph.d.-programmet er et tværfagligt forskeruddannelsesprogram for ph.d.-studerende på Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet (AAU).

Forskningsområder

De ph.d.-studerende, som er indskrevet ved programmet, forsker inden for instituttets forskningsområder. Den ph.d.-studerende vil være medlem af en af instituttets videngrupper for at sikre en optimal forankring af ph.d.-projektet i et dynamisk forskningsmiljø. Hver vidensgruppe har sin egen profil i forhold til instituttets forskningsområder og er kendetegnet ved jævnlige møder med kollegial sparring og samarbejde.

Der er tale om følgende fem områder med tilknyttede vidensgrupper:

Kommunikation

Der forskes i interpersonel og medieformidlet kommunikation, organisations-, markeds- og politisk kommunikation samt diskursteori. Denne forskning varetages af følgende vidensgrupper:

Psykologi

Der forskes i psykologiens grunddiscipliner (udviklings-, social-, personligheds-, kognitions- og neuropsykologi) samt følgende anvendt psykologiske discipliner: pædagogisk, klinisk og arbejds- og organisationspsykologi. Denne forskning varetages af følgende vidensgrupper:

IT-Design

Der forskes i design af informations- og læringssystemer samt digitale medier. Denne forskning varetages af følgende vidensgrupper:

Musikterapi

Der forskes i alle aspekter af musikken (og andre kunstformers) sundheds- og velværefremmende virkning. Denne forskning varetages af følgende vidensgruppe:

Kunst og teknologi

Der forskes i sammenhængen mellem kunstnerisk praksis, kunstværker og teknologi. Denne forskning varetages af følgende vidensgrupper:

Ph.d.-programmet Kommunikation og Psykologi står for en løbende kontakt med de ph.d.-studerende og opfølgning i forbindelse med vejledning, progress reports, udlandsophold mv. I samarbejde med vidensgrupperne organiseres ph.d.-kurser, der udbydes under ph.d.-skolen.

Ph.d.-programmet er et ud af to programmer under ph.d.-skolen for Humaniora på det humanistiske fakultet, AAU. Til ph.d.-skolen er knyttet et ph.d.-udvalg (studienævn for ph.d.-området), hvor ph.d.-vejledere og ph.d.-studerende er repræsenteret. Ph.d.-udvalgets opgave er at kvalitetssikre og videreudvikle ph.d.-uddannelsen på fakultetet.

Sekretær for ph.d.-programmet

Leder af ph.d.-programmet