Institut for Kommunikation og Psykologi

Ukendt novelle af Kaj Munk er dukket op

Ukendt novelle af Kaj Munk er dukket op

Kaj Munk Forskningscentret på Aalborg Universitet har købt originalmanuskriptet til en hidtil ukendt novelle af Kaj Munk. Novellen har sandsynligvis aldrig har været offentliggjort før pga. tysk censur under anden verdenskrig. Både manuskriptet og transskription af teksten ligger nu tilgængelige på centrets hjemmeside. Ifølge centrets forskere er novellen, som heder "Et Barndomsminde", en meget smuk genfortælling af Bibelens beretning om Jairus’ datter, som Jesus vækker fra de døde.

Både originalmanuskriptet og centrets transskription indgår nu i Kaj Munk Centrets arkiv, hvor begge dele nu kan hentes som pdf ved at følge linkene:

 

Se originalmanuskriptet til "Et barndomsminde"

Læs novellen "Et barndomsminde" (transskriberet tekst)

 

Ifølge Professor Peter Øhrstrøm og forskningsleder Søren Dosenrode fra Kaj Munk Forskningscentret er novellen en genfortælling af Bibelens beretning om Jairus’ datter, som Jesus opvækker fra de døde. Men hos Munk er beretningen fortalt af pigens lillebror, der som en gammel mand mindes det, der skete, da han var kun 4 år.

De to forskere beskriver novellen som en meget smuk beretning om barnets oplevelse af miraklet og om Jesus som livets og dødens herre. Munk var meget optaget af beretningen om Jairus’ datter. I Vedersø Kirke d. 23. november 1941 prædikede han om ”lille frk. Jairus” og ”livets mester”, og i et ufærdig manuskript til samme bibeltekst skrev Munk: ”Min Jesus er Lyset og Livet — det opdagede nok Hr og Fru Jairus — alt saa mørkt ud for dem, for Døden havde holdt sit Indtog hos dem — men Kristus kom med Lyset og Livet. Den lille Pige hentede han tilbage fra Nattens Rige.”

Manuskriptet til novellen er ifølge forskerne ikke dateret, men diverse kilder tyder på, at den er skrevet i november 1941, og at det var planen, at den skulle offentliggøres i avisen, Nationaltidende. På det tidspunkt havde både Munk og Nationaltidende imidlertid fået meget store vanskeligheder med censuren. Munk var i meget høj grad kommet i censurens søgelys, og avisens redaktør, Aage Schoch, stod simpelthen til at miste sit job, fordi han ikke i tilstrækkelig grad havde samarbejdet med censuren. Det lader til, at novellen på den baggrund ikke er blevet bragt i avisen og heller ikke senere har været offentliggjort. Centrets udgivelse af novellen er dermed sandsynligvis den første offentliggørelse af teksten.

Det er netop et af centrets vigtigste formål at gøre Kaj Munks værker tilgængelige for offentligheden på Kaj Munk Forskningscentret hjemmeside, www.kajmunk.aau.dk. I det hele taget er det målet, at Kaj Munks samlede forfatterskab skal gøres tilgængeligt på dette site inden udgangen af 2023. En meget stor del af forfatterskabet kan ses på sitet allerede nu.