AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Musikterapi-studerende der synger

Studerende på musikterapi arrangerede konference for andre studerende fra de nordiske lande

De musikterapistuderende på AAU har i år været værter for Nordic Music Therapy Student Conference med deltagelse af studerende fra forskellige universiteter i Norden. Konferencen blev stiftet af studerende i Aalborg i 2016, og har siden været afholdt i Oslo og Jyväskylä (Finland) før den vendte tilbage til Aalborg i år.

Den fjerde Nordic Music Therapy Student Conference (NMTSC) blev afholdt d. 22.-24. februar på Aalborg Universitet.

Denne gang var temaet for konferencen ”Brain, Body and Surroundings” og med dette tema ønskede vi som arrangører at sætte et holistisk perspektiv på musikterapi, og se vores profession fra forskellige vinkler. Programmet bestod af tre keynote-præsentationer (forskere fra forskellige universiteter), seks workshops ledet af både undervisere og studerende samt studenterpræsentationer. Deltagerne oplevede det som meget givende at der var denne blanding mellem inputs fra andre studerende i øjenhøjde, og eksperter på diverse områder. De sociale aktiviteter og lange pauser med tid til at få snakket på kryds og tværs, betød at der blev skabt mange nye kontakter og udvekslet synspunkter og erfaringer. Vi fik rigtig god respons fra de ca. 50 deltagere på konferencen, og vil uden tøven kalde projektet for en succes! De studerende fra Bergen blev inspirerede til at videreføre denne fantastiske tradition, hvilket er det bedste resultat vi kunne ønske os.

Konferencen er frivilligt arrangeret af studerende, som har været i gang med at stable denne på benene i løbet af det sidste år. Det er krævende at arrangere en konference, men samtidig utrolig lærerigt, og meget givende både fagligt og socialt. Som studerende inden for et lille fag som vores (50 studerende på AAU, eneste uddannelsessted i Danmark), oplever vi det som essentielt at have samarbejde med og kontakt til andre studerende på lignende uddannelser i andre lande, da dette i høj grad bidrager til at vi får et nyt blik på vores profession, og at vi ikke længere føler os som de eneste i verden.

Denne unikke begivenhed blev realiseret med støtte fra Institut for Kommunikation og Psykologi (AAU), Studentersamfundet samt magisterforeningen. Uden deres hjælp ville det ikke have været muligt at gennemføre, så vi skylder dem en stor tak!

Nordic Music Therapy Student Conference logo

NMTSC-Komitéen

studerende ved Nordic Music Therapy Student Conference 2019

Amanda Haar
Kathrine Nielsen
Hanna Bjøvad Hjortland
Simone Dagnæs
Emil Grønbæk Palmquist Eriksen
Monique Popescu
Aumira Meier Nielsen
Karen Bjørnskov Christensen