Institut for Kommunikation og Psykologi

Regionsrådsformand i Nordjylland vil styrke musikterapien

Regionsrådsformand i Nordjylland vil styrke musikterapien

I et debatindlæg på Altinget argumenterer regionsrådsformand Ulla Astman for, at musikterapi skal tænkes ind i de langsigtede planer for psykiatrien. Inge Nygaard Pedersen, der er lektor i musikterapi på Aalborg Universitet, forventer, at denne udmelding vil føre til, at musikterapiens muligheder bliver mere synlige blandt politikere.

 

I indlægget på Altinget skriver Ulla Astman, at musikterapiforskningen med udgangspunkt i uddannelsen på Aalborg Universitet og Musikterapiklinikken i Region Nordjylland har skabt bemærkelsesværdige resultater, men at musikterapiens potentialer ikke udnyttes. Dette på trods af, at musikterapis virkning i behandlingen af psykiatriske lidelser som skizofreni er veldokumenteret. I Region Nordjylland er man qua musikterapiuddannelsen og musikterapiklinikken gode til at benytte musikterapi. Med udgangspunkt i den langsigtede plan for psykiatrien ønsker Astman at udbrede de gode erfaringer til hele landet.

Til denne udmelding siger Inge Nygaard Pedersen, som er lektor på Aalborg Universitet og forsker i brugen af musikterapi i psykiatrien:

-  Vi har brug for gode ambassadører for musikterapi, da Danmark, som Ulla Astman også skriver, halter langt bagud med at implementere musikterapi. Udmeldingen fra Ulla Astman betyder, at musikterapiens muligheder bliver mere synlige blandt både folketings-, regions- og kommunalpolitikere.

Ifølge Inge Nygaard Pedersen er det vigtigt at få musikterapien udbredt, da forskningen med tydelighed viser fordelene ved musikterapi i psykiatrien. Hun siger:

- Efterhånden er der rigtig megen klinisk dokumentation og forskning i Danmark og endnu mere evidensbaseret forskning på international basis, der viser, at musikterapi kan anvendes med positive resultater mange steder i psykiatrien.

Med udmeldingen fra Ulla Astman forventer Inge Nygaard Pedersen, at der kommer mere fokus på musikterapi som en komplementær behandlingsform i psykiatrien, og at dette kan være med til at motivere psykiatriske institutioner til at tænke musikterapeuter ind ved ansættelser, når den nye psykiatriplan bliver rullet ud. Inge Nygaard Pedersen mener, at flere musikterapeuter endvidere vil betyde, at man i endnu højere grad kan indsamle danske data til at dokumentere virkningen af musikterapi.

Læs mere om forskningen i musikterapi og psykiske lidelser

Inge Nygaard Pedersens profil