AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Pris til projektet Sang og Musik

Pris til projektet Sang og Musik

Projektet Sang og Musik, som er et samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, Aalborg Universitet og Demensliv, vandt Demensalliancens pris "Årets bedste demensindsats 2019".

Prisen gik til Mariagerfjord Kommune for at understøtte nytænkning i plejen og omsorgen til borgere med demens gennem projektet Sang og Musik. I projektet samarbejdes der med Aalborg Universitet og Demensliv om at sikre kompetenceudvikling af både medarbejdere og ledere gennem faglig undervisning. Undervisningen har til formål at øge personalets faglige bevidsthed om brug af sang og musik i den daglige pleje og omsorg.

Projekt Sang og Musik forebygger vanskelige pleje- og omsorgssituationer, således at den enkelte borgers livskvalitet og selvbestemmelse fastholdes. Og det forbeder kommunikationen og relationen mellem borgere med demens og deres pårørende.

Forskere fra Aalborg Universitet har deltaget med implementering af forskningsbaseret metode i praksis og evaluering.

Læs mere om forskningen i musik og demens