Institut for Kommunikation og Psykologi

Nyt forskningscenter sætter fokus på humanioras rolle i samfundet

Nyt forskningscenter sætter fokus på humanioras rolle i samfundet

Den ansete professor og debattør Frederik Stjernfelt ansættes ved Aalborg Universitet sammen med lektor David Budtz Pedersen, som er ekspert i forskning og innovation. Sammen sætter de fokus på samarbejdet mellem universiteter og samfund og mere specifikt på, hvordan humaniora kan samarbejde og videndele på tværs.

Frederik Stjernfelt og David Budtz Pedersen, der knyttes til Aalborg Universitet, København, pr. 1 februar, vil beskæftige sig med, hvor de humanistiske videnskaber er på vej hen og hvordan de bedst muligt kan spille sammen med det øvrige samfund. Som et nyt tiltag skal de to forskere være med til at kortlægge humanioras interaktion med andre videnskabelige discipliner og institutioner uden for universiteterne. De skal være med til at kvalificere debatten om humanioras rolle i samfundet gennem studier af den humanistiske videnskabshistorie, videnskabsteori og den aktuelle forsknings- og uddannelsespolitiske dagsorden. Ifølge forskerne er det nødvendigt, at der skabes bedre viden om relationerne mellem forskning og samfund i historisk og nutidig belysning.

- En særlig prioritet i vores forskning på Aalborg Universitet, København bliver at sætte fokus på universiteternes samfundsmæssige rolle – i bred forstand. Vi er optagede af, hvilken viden universiteterne stiller til rådighed i den offentlige sfære og hvordan den viden finder vej til myndigheder, virksomheder, medier og den offentlige debat, siger Frederik Stjernfelt.

Med base på AAU København vil de to forskere opbygge et kompetencecenter med fokus på humanistisk videnskabsteori, videnspolitik og lærdomshistorie.  

- Den store udfordring i dag er at få humaniora til at bygge nogle stærkere relationer til omverdenen og finde nye måder at formidle den humanistiske viden på. Forskningsmiljøerne skal åbne sig mod samfundet og drage gavn af de nye digitale muligheder for samarbejde og videndeling på tværs”, understreger David Budtz Pedersen.

Institutleder ved Institut for Kommunikation, Mikael Vetner, mener, at det er vigtigt, at universiteterne er i stand til at stimulere og dokumentere forskningens samklang med samfundets forskellige interesser og behov:

- I universiteternes fortsatte udvikling er det afgørende at dokumentere og synliggøre, hvilken rolle de humanistiske discipliner har i samfundet og hvilken effekt forskningen skaber, bl.a. fordi de traditionelle mål for videnskabelig produktivitet, som fx publikationer og citationer, ikke i nævneværdig grad fortæller noget om forskningens sociale og økonomiske effekter.

Det er to markante humanistiske forskere, der nu kan skrive Aalborg Universitet på visitkortet. Frederik Stjernfelt, der er født og opvokset i Aalborg og er kendt som forfatter og debattør i radio, tv og presse, tiltræder stillingen som professor i semiotik, idehistorie og videnskabsteori. David Budtz Pedersen, der bl.a. har en fortid som forskningspolitisk rådgiver, tiltræder en stilling som lektor og forskningsleder ved Humanomics Research Centre på Aalborg Universitet, København.

Yderligere information

Frederik Stjernfelt

Frederik Stjernfelt

  • Født 1957 i Aalborg
  • Har været professor på Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Forskningsinteresser omfatter litteraturteori, politisk filosofi, og videnskabsstudier.
  • Mag.art. og ph.d. fra Københavns Universitet, dr. phil. fra Aalborg Universitet i 2006 med afhandlingen: Diagrammatology
  • Redaktør af  tidsskriftet KRITIK 1993-2013
  • Kritiker på Weekendavisen siden 1993
  • Forfatter og redaktør af en lang række bøger om litteratur, semiotik, ytringsfrihed, blandt andre ” Tankens Magt, Vestens Idehistorie” og senest medredaktør af ”Kampen om disciplinerne”.

David Budtz Pedersen

David Budtz Pedersen

  • Født 1980
  • Mag.art. og ph.d. fra Københavns Universitet.
  • Har en fortid som forskningspolitisk rådgiver og er ekspert i forskning og innovation.
  • Har udgivet en række bøger og artikler om videnskabsteori og forskningspolitik, bl.a. “Hvordan styres videnssamfundet” og ”Kampen om disciplinerne” og ”Kortlægning af dansk humanistisk forskning”.

Kontakt:

For yderligere spørgsmål kontakt venligst:

David Budtz Pedersen: e-mail: davidp@hum.aau.dk eller telefon: 30 29 29 74

Frederik Stjernfelt: e-mail: stjern@hum.aau.dk eller telefon 31 68 91 88