AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Heste på græs

Ny efter- og videreuddannelse i menneske-dyr-psykologi

Fra efteråret 2020 udbydes kurset "Introduktion til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering" som efter-/videreuddannelse på Aalborg Universitet.

På modulet "Introduktion til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering"får du indsigt i, hvad der er centralt, når dyr inkluderes i sundhedsfremmende tiltag til mennesker med mentale og kognitive funktionsnedsættelser. Du får viden om menneske-dyr-samspil, etik og forudsætninger for god praksis på området. Og du får overblik over den nyeste forskning på området.

I modulet forstås menneske-dyr-forholdet ud fra følgende perspektiver: udviklingspsykologi, sociokulturel og narrativ teori om læring og identitet, personlighedspsykologi, klinisk psykologi samt rehabiliteringspsykologi. Desuden inddrages indsigter fra komparativ psykologi, etologi og veterinærmedicin.

Adgangskravet er en gennemført bacheloruddannelse i psykologi. Opfylder du ikke dette krav, kan du optages på dispensation, hvis vi skønner, at du har de nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Det kan f.eks. være en bachelor- eller professionsbachelorgrad i et sundheds-, pædagogisk, samfundsfagligt eller veterinært fag, eller hvis du har arbejdet professionelt med menneske-dyr-interaktion.

Seminarerne afholdes på Aalborg Universitet i Aalborg i efteråret 2020.

Aalborg Universitet udbyder som det første sted i Danmark denne efter- og videreuddannelse i menneske-dyr-psykologi.

Læs mere om modulet "Introduktion til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering"