AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Finn Thorbjørn Hansen: At møde verden med undren

Finn Thorbjørn Hansen: At møde verden med undren

Den 5. september 2018 udkommer bogen: "At møde verden med undren - Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv." At arbejde undringsdrevet vender op og ned på de processer, vi er blevet vant til at bruge i udviklings- og innovationssammenhænge. Det betyder, siger Finn Thorbjørn Hansen i denne bog, at vi skal begynde at gøre noget andet – og der er noget, vi skal holde op med!

At arbejde undringsdrevet flytter horisonten for vores arbejde. I praksis vender en sådan horisontforskydning op og ned på de processer, vi er blevet vant til at bruge i udviklings- og innovationssammenhænge. Vi skal begynde at gøre noget andet – og der er noget, vi skal holde op med!

I At møde verden med undren. Dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv opfordrer forfatteren os til at ændre en rationel og problemorienteret tilgang til vores arbejde til en eksistentiel og meningssøgende tilgang. Undrings- og meningsdreven innovation får i modsætning til teknologi- og brugerdreven innovation fat i den forunderlige eksistentielle og meningsgivende dimension i livet og arbejdslivet. Hvad er det, vi dybest set længes efter og grundlæggende holder af, og hvordan arbejder man professionelt med den slags ”store ord og følelser” på en ikke-terapeutisk og ikke-instrumentel måde?

At møde verden med undren henvender sig til ansatte i offentlige og private organisationer, som søger inspiration og konkrete redskaber til innovationsarbejdet og ny inspiration til at styrke menings- og livskvalitetsdimensionen i arbejdslivet. Derudover vil den være spændende læsning for studerende og praktikere, der er optaget af fx undervisning og vejledning med en filosofisk-eksistentiel dimension.

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside.

Bogen præsenteres på et forskningsseminar på Aalborg Universitet d. 6. september 2018. Læs mere om seminaret her. Deltagelse er gratis, og tilmelding ikke nødvendig. På seminaret er der mulighed for at købe bogen. Samme dag udkommer også erfaringsrapporten Undrings-dreven innovation i Vejle Kommune som OpenAccess-publikation.

Finn Thorbjørn Hansen er tilknyttet Center for Dialog og Organisation på Institut for Kommunikation og Psykologi.