AAU logo

Institut for Kommunikation og Psykologi

Forside fra bogen Ledelses-GPS til en ny tid – håndtering af ledelsesparadokser og dilemmaer i praksis.

Ledelses-GPS til en ny tid – håndtering af ledelsesparadokser og dilemmaer i praksis

af Rikke Kristine Nielsen, Mette Mogensen, Frans Bévort og Anne-Mette Hjalager
Thomas Duus Henriksen og Danielle Bjerre Lyndgaard

En af de største ledelsesudfordringer i moderne virksomheder er at håndtere uundgåelige, komplekse dilemmaer og paradokser i virksomheden. Dilemmaer og paradokser, der indebærer at løsningen af ét problem forværrer eller komplicerer håndteringen af andre. Ledelse handler derfor ikke om at træffe en beslutning én gang for alle, men om at navigere mellem modsatrettede hensyn, som man ikke kan prioritere sig ud af. Man må gå balancegang mellem dem som menneske, leder, medarbejder og virksomhed. Ligesom der ikke er én af retningerne, der er særlig vigtig på et kompas, handler denne bog om at finde vej i ledelse ud fra en erkendelse af, at verden er flerdimensionel. Man skal finde sin ledelses-GPS i en mangefacetteret og dynamisk verden. Bogen handler om denne ledelseopgave.

Bogen er det endelige resultat af projektet ”Ledelses-GPS til en ny tid: fra komfortzone til konkurrencekraft”. I løbet af de sidste to år har 55 erhvervsledere, forskere fra tre forskellige universiteter samt repræsentanter for interessereorganisationer bidraget med ny viden og ekspertise om ledelse og kompetenceudvikling i danske virksomheder samt håndtering af aktuelle ledelsesdilemmaer- og paradokser. Projektet er støttet af Industriens Fond og udført af Copenhagen Business School i tæt samarbejde med Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

Ledelses-GPS til en ny tid – håndtering af ledelsesparadokser og dilemmaer i praksis