Institut for Kommunikation og Psykologi

Kultur spiller i stigende grad en rolle i sundhedssystemet

Kultur spiller i stigende grad en rolle i sundhedssystemet

Kunst og kultur anvendes i stigende grad i det sociale omsorgsarbejde og i helbredelse og rehabilitering af borgere. Med en aktuel konference lægger Nordjysk Center for Kultur og Sundhed op til erfaringsudveksling mellem både forskere, politikere og praktikere på området. Konferencen åbnes den 5. februar af kulturminister Mette Bock.

Det er gammel lærdom, at motion og kostvaner har stor betydning for kroppen. Men kunst og kultur har faktisk også betydning - både for krop og for psyke. Det kan fx styrke sundheden at synge i kor eller spille musik på amatørniveau, som aktuel forskning fra Aalborg Universitet (AAU) viser, ligesom man kan hente inspiration til at styre angst og depression fra teatrets verden.

En stigende erkendelse af dette er baggrunden for, at AAU, Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Aalborg Universitetshospital har oprettet Nordjysk Center for Kultur og Sundhed (NOCKS). Centeret er forankret på Aalborg Universitet, og et af de første initiativer er en erfarings- og innovationskonference, Kultur kan give sundhed, der afholdes den 5. februar i Musikkens Hus i Aalborg.

- Rundt om i verden har man gjort erfaringer med kunst og kultur som helbredende faktor, og også herhjemme sker der noget – både i det sociale omsorgsarbejde, i sundhedsplejen, på hospitaler, i helbredelse og rehabilitering af syge, hos patientforeninger mv, men vi skal videre, når det gælder at anvende kultur i sundhedens tjeneste, siger lederen af NOCKS, Stine Lindahl Jacobsen, som også er lektor og forskningsleder på musikterapiuddannelsen ved Institut for Kommunikation og Psykologi på AAU.
 

Eksperter og praktikere mødes

Det er netop de erfaringer, konferencen i Aalborg vil sætte spot på. Forskellige aktører fra sundhedssektoren og andre steder vil fortælle om deres arbejde, og der vil være paneldebatter styret af tv-vært Clement Kjersgaard. I debatterne deltager bl.a. folketingsmedlemmerne Flemming Møller Mortensen og Lise Bech, formand for Regional Udvikling Ole Stavad, Lasse Henningsen, direktør for Musikkens Hus, Jørgen Thorup, formand for Dansk Kunstnerråd, professor Lars Ole Bonde, Aalborg Universitet og overlæge Per Thorgaard fra Aalborg Universitetshospital. Derudover vil bl.a. musiker Mikael Odder Nielsen fortælle om kulturvitaminer i Aalborg Kommune, direktør for Kultur og Erhverv i Holstebro Kommune Mette Højborg vil dele erfaringer med bruge kultur som løftestang, Mogens Larsen vil sætte fokus på kulturaktiviteter til hjertepatienter, og jazzsangerinde Susi Hyldgaard vil give sit perspektiv på musik og sundhed.

- Både eksperterne og de, der specialiserer sig i at arbejde konkret med kultur i sundhedens tjeneste, har betydning i denne sammenhæng, Derfor er det vigtigt, at man taler sammen på tværs af fagfelter, sektorer og politiske holdninger. Sikkert er det, at vi er ved begyndelsen til noget, der kan blive stort og afgørende for menneskers sundhed, siger Stine Lindahl Jacobsen.

 

 Fakta:

- Konferencen finder sted den 5. februar kl. 9.00-16.00 i Musikkens Hus i Aalborg.
- Læs mere om konferencen Kultur kan give sundhed
- Læs mere om NOCKS
- Se programmet for konferencen

 

For yderligere information kontakt:

Stine Lindahl Jacobsen på tlf.: 9940 9103 eller på e-mail slj@hum.aau.dk